CERTYFIKATY I NAGRODY

CERTYFIKATY I NAGRODY

Rzetelność i solidność obowiązują wszystkich pracowników

 

Od 1998 r. słupska  firma ma w swoim dorobku certyfikat ISO 9001 dotyczący zarządzania jakością i ISO 14001 dotyczący zarządzania środowiskowego. Zobowiązują one do pilnowania jakości i spraw dotyczących ochrony środowiska. Posiadane certyfikaty zmuszają do stałej pieczy nad systemem, natychmiastowej reakcji na nowe wydarzenia mające wpływ na proces produkcji, eliminowanie w działaniach elementów przypadkowych, oraz pracy według określonych reguł i procedur. W 2010 r. słupska Scania po raz pierwszy została poddana audytowi okresowemu związanemu z globalnym certyfikatem obejmującym cały koncern na świecie. Ocenę przeprowadziła szwedzka firma  Det Norske Veritas. Jej wynik był pozytywny, co pozwala  Słupskowi na dołączenie do światowego poziomu produkcji obowiązującemu w wiodących zakładach koncernu.

 

Gruntowna przebudowa słupskiego zakładu służyła wyeliminowaniu wszystkich barier, które ograniczały dalszy rozwój możliwości produkcyjnych.

Słupska Scania zdobyła do dziś bardzo wiele nagród i wyróżnień, potwierdzających rzetelność, uczciwość, wysoką jakość, dbałość o ludzi i środowisko. Można tu wymienić kilka z nich: Srebrny Niedźwiedź - Lider Promocji Słupskiej Gospodarki, Solidny Pracodawca Pomorza, Gazela Biznesu, Laury Klienta, Firma Nieprzeciętnie Przyjazna Matkom, Solidny Przedsiębiorca.

 

Od wielu lat  kapituła  Programu  Gospodarczo- Konsumenckiego „Solidna Firma” przyznaje corocznie   słupskiej Scanii certyfikat potwierdzający rzetelność w biznesie. Dla Szwedów jest  on ważny, bowiem biznesowa  solidność jest wizytówką ich kraju.

 

Od 2005 r. Scania uczestniczy w programie promującym „Przedsiębiorstwa Fair Play”, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Celem programu jest promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową.

 

Ogromną wagę przywiązuje kierownictwo Scanii do  wyróżnień zdobytych za wysoką jakość produktów, bowiem potwierdzają one wielkie możliwości zespołu pracującego w Scanii.

 

W czerwcu 2009 r. do wielu zgromadzonych trofeów słupska Scania dołączyła tytuł laureata i srebrne godło Quality International Forum Jakości 2009, co pozwoliło autobusowi OmniCity szczycić się godłem QI- produktu najwyższej światowej jakości.

 

Omni City może mieć różne typy zasilania – od gazu, poprzez metanol do napędów hybrydowych. Dla ekologów ważne jest to, że pojazd w 90 proc. nadaje się do recyklingu, a więc gdy kończy się czas jego eksploatacji, nie stanowi  on zagrożenia dla środowiska.

 

Autobus  Scania Omni przyniósł także firmie Scania Production Słupsk wyróżnienie w konkursie „Nasze Dobre z Pomorza”. Kapituła konkursu  wysoko oceniła ekologiczne walory miejskiego autobusu napędzanego etanolem. Etanolowe ze Słupska jeżdżą po ulicach Uppsali, Sztokholmu, Råstad, Őstersund i wielu innych miast szwedzkich. Spotkać je można na  drogach Norwegii, Wielkiej Brytanii, Belgii, we Włoszech, Hiszpanii, Czechach, a nawet w dalekim Pekinie, gdzie pojawiły się pod koniec 2008 roku.

 

W 2016 roku nasz zakład wziął udział w XXIII edycji konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej". Założeniem konkursu jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz inspirowanie pracodawców do podejmowania działań w celu eliminacji istniejących w ich zakładach zagrożeń, tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych miejsc pracy. Działania, które podjęliśmy na rzecz organizowania bezpiecznej pracy zostało docenione przez kapitułę konkursu i nasz zakład został uhonorowany II miejscem w kategorii zakładów pracy zatrudniających powyżej 250 pracowników w województwie pomorskim.

 

Zdobyte nagrody potwierdzają  wysoki poziom  produkcyjnej etyki i dowodzą, że uczciwy kapitalizm jest w Polsce ceniony.