Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych, jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu lub inne dane osobowe podane w treści: „Wiadomość” w celu zapoznania się z przesłaną wiadomością oraz udzielenia na nią odpowiedzi. 

 

Klauzula informacyjna

 

  • Administratorem danych jest Scania Production Słupsk S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Grunwaldzkiej 12. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się pisemnie na adres administratora danych lub poprzez wiadomość na adres e-mail: ochrona.danych.slupsk@scania.com. 
  • Cel przetwarzania danych: zapoznanie się z treścią wiadomości oraz udzielenie na nią odpowiedzi. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielania odpowiedzi.
  • Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie. 
  • Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 
  • Zostałem poinformowany, że podane przeze mnie dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.