Juridiske erklæring

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores juridiske indhold.

 

Betingelser: Scania CV AB (publ), herefter kaldet "Scania", ejer dette websted og alt indhold på det, med mindre andet er angivet.

 

Ved at besøge og bruge dette websted accepterer du de vilkår og betingelser, der er forklaret i det følgende. Bemærk, at Scania har ret til når som helst og efter eget skøn at ændre vilkårene og betingelserne. Scania anbefaler derfor, at du gennemser dem med jævne mellemrum.

 

Disse vilkår og betingelser blev senest gennemgået 2009-07-01.

 

Hvis nogle af disse vilkår anses for at være ulovlige eller ugyldige, påvirkes eller forringes gyldigheden og håndhævelsen af de øvrige vilkår på ingen måde af dette

Anvendelse

Indholdet på dette websted kan bruges under Creative Commons 3.0 licens. Det betyder, at du må se, kopiere, udskrive og distribuere alle dokumenter, Scania har udgivet på webstedet under forudsætning af, at det ikke er til kommerciel udnyttelse af indholdet som sådan, at der refereres til Scania i forbindelse med distribution af dokumenter, og at alle erklæringer om ophavsret og andre erklæringer om ejendomsret, der er angivet i indholdet, bevares.

 

Intet af indholdet på dette websted må ændres, transmitteres, reproduceres, offentliggøres, gives i licens, overføres eller sælges uden forudgående skriftlig tilladelse fra Scania.

Varemærker og ophavsret

Alle varemærker, mærker, logoer, tekster, billeder og software, der vises på dette websted, tilhører, medmindre andet er angivet, Scania eller Scanias datterselskaber og er beskyttet i henhold til lov om ophavsret.

 

Al anvendelse af mærker, logoer, tekster, billeder og software er forbudt, medmindre der på forhånd er givet tilladelse i overensstemmelse med ovenstående.

 

Uautoriseret brug eller distribution af materiale fra dette websted kan være underlagt både civilretlige og strafferetlige sanktioner i henhold til gældende love. Scania vil håndhæve sine immaterielle rettigheder i videst muligt omfang

Informationspolitik

Information på denne server leveres som den er og forefindes uden garanti af nogen art, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, inklusive men ikke begrænset til de stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse.

 

Scania garanterer ikke, at informationerne på dette websted er præcise og fyldestgørende.

 

Scania forpligter sig ikke til at opdatere informationerne eller materialet på dette websted. Informationerne kan ændres når som helst uden varsel, og de inkluderes i nye udgaver af dette websted.

 

Scania kan i intet tilfælde holdes ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte, straffende, hændelige eller særskilt dokumenterede skader, følgeskader eller andre skader, der er opstået som følge af, eller som på anden måde er relateret til brugen af eller den manglende mulighed for at bruge dette websted eller dets indhold, hvad enten det er i henhold til kontrakt, skadevoldende handling, skærpet ansvar eller på anden vis, selvom Scania er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader.

Andre websteder

Dette websted kan indeholde link til websteder, der er ejet af tredjepart. En sådan sammenkædning er oprettet for at hjælpe den besøgende, og Scania påtager sig intet ansvar for indholdet, informationernes nøjagtighed eller overholdelse af beskyttelse af personlige oplysninger på de berørte websteder.

Privatlivspolitik

Scania respekterer enkeltpersoners privatliv og indsamler og behandler ikke personlige data, medmindre de frivilligt er givet til Scania af den pågældende enkeltperson. Giv os besked, hvis du ikke ønsker, at dine data skal indsamles.

 

Scania overholder de nationale love om databeskyttelse, der kontrollerer brugen og indsamlingen af data. Dit navn, din e-mail-adresse og din postadresse kan muligvis blive overdraget til tredjepart, for at de kan besvare en forespørgsel. Ellers vil data kun blive brugt til at følge op på salgs- og produktudvikling.

 

Medmindre andet er anført ovenfor, sælges ingen data til eller deles med tredjepart.

Har du yderligere spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål vedr. disse vilkår eller specielt til Scanias privatlivspolitik, skal du ikke tøve med at kontakte os her.