You seem to be located in .
Za više informacija idite na Scania tržište.
BOSNA I HERCEGOVINA

odaberite svoju prodajnu regiju

Select production unit visit our global site

prodajna regija
Production units

PRISTUP PODACIMA

RUKOVOĐENJE VOZNIM PARKOM

BESPRIJEKORNA INTEGRACIJA

Paket za pristup podacima (Data Access) vam omogućava korištenje Scania podataka sa telematikom drugih proizvođača.

Naš paket za pristup podacima (Data Access) se može integrirati sa postojećim sistemima, što vam omogućava korištenje podataka sa povezanog vozila.

To je odlična alternativa za kupce koji imaju mješovit vozni park koji već koriste druge telematske sisteme.

  • Nudi pristup svim podacima o voznom parku u standardiziranom formatu.
  • Omogućava integraciju s postojećim sistemima.
  • Primajte ažurirane podatke o svojim vozilima s definiranim intervalima (10, 5 ili 1 minuta).
  • Sva nova Scania vozila su pripremljena sa hardwarom - fizičkim komponentama računara*.

Uz paket za pristup podacima (Data Access) možete pristupiti podacima o vozilu u skladu sa udaljenim FMS standardom** (rFMS).

Kontaktirajte lokalnog ovlaštenog prodavača Scania vozila za dodatne informacije u vezi s početkom korištenja Paketa za pristup podacima

 

 

* Scania vodi aktivnu politiku razvoja i unapređivanja proizvoda. Zbog toga kompanija zadržava pravo na promjene specifikacija bez prethodnog obavještenja. Pored toga, zbog pravnih zahtjeva pojedinačnih država ili EU, moguće je da neki proizvodi i usluge neće biti dostupne na svim lokalnim tržištima. Obratite se ovlaštenom prodavaču za dodatne informacije.
** Novi standard web-servisa, dogovoren između vodećih proizvođača kamiona, autobusa i turističkih autobusa, koji omogućava jednostavan pristup informacijama o vozilu putem interneta, bez obzira na brend vozila. www.fms-standard.com