You seem to be located in .
Za više informacija idite na Scania tržište.
BOSNA I HERCEGOVINA

odaberite svoju prodajnu regiju

Select production unit visit our global site

prodajna regija
Production units

MODULARNI SISTEM PROIZVODNJE

Čovjek iza modularnog sistema

Iako je nemoguće navesti samo jednu osobu kao začetnika modularnog sistema proizvodnje u kompaniji Scania kojem se mnogi dive, nema sumnje da je Sverker Sjöström, prvi tehnički direktor kompanije Scania, u tome igrao važnu ulogu.

U toku ranih 1950-ih godina, komponente kompanije Scania-Vabis i isporuka materijala iz Njemačke i drugih dijelova nisu bili na zadovoljavajućem nivou. Situacija je postala toliko kritična da je kompanija bila prisiljena obustaviti veliki broj radova na razvoju novog vozila i motora. Komponente su bile pogrešnih dimenzija, a materijali su bili neispravni ili nisu bili u potpunosti testirani, što je dovelo do premalih ili prevelikih dimenzija dijelova i komponenti.

Kako bi se pozabavila ovim problemom, kompanija Scania-Vabis se obratila novouposlenom Sverkeru Sjöströmu, 27-godišnjem Inžinjeru tehnologije i fizike sa Kraljevskog instituta za tehnologiju u Štokholmu i stručnjaku za čvrstoću materijala.

Sjöström je počeo sistematično pregledati pritisak kojem su kamioni podvrgnuti za prijeme praktičnih aktivnosti. "Rezultati tih mjerenja bi obično potpuno izmijenili prevladavajuće mišljenje o načinu računanja jačine određene komponente", rekao je Sjöström u intervjuu 2004. godine. "Tih dana su prakse izračunavanja bile bazirane na izračunu snage komponente pod statičkim teretom, ne uzimajući u obzir stvarnu upotrebu. Bili smo prisiljeni to preispitati."

"Na primjer, prevladavajuće stajalište u tom periodu je zahtijevalo jednu osovinu za svaku veličinu motora, bez obzira na primjenu. Prema našim otkrićima, to je potpuno pogrešno. Jačina motora ima zanemarivu važnost. Najvažniji faktori za dimenzioniranje su bruto težina i topografija rute prijevoza.

Sjöström je 1961. godine postao prvi tehnički direktor kompanije Scania-Vabis. Proizvodnja kamiona se od 1960-ih drastično povećala, a kompanija Scania-Vabis je izvozila sve više svojih proizvoda. U međuvremenu, kamioni su postajali sve složeniji. Klijenti su postali izuzetno zahtjevni, a kamioni su često morali funkcionirati prema potpuno novim postavkama.

"To je stvorilo potrebu za klasifikacijom različitih primjena kamiona," rekao je dr. Sjöström. "Pažljivim balansiranjem u snazi u različitim vrstama komponenti, mogli smo zadovoljiti različite potrebe klijenata uz ograničen broj komponenti.+ To je dovelo i do smanjenja težine krajnjeg proizvoda."

Konkurenti kompanije Scania su tvrdili da je nemoguće kreirati učinkovit modularni sistem, ali fokus kompanije Scania na teretna vozila je bio ključan. Naknadni napredak se temeljio na konstruktivnom timskom radu u okviru odjela za istraživanje i razvoj.

"Zajedno smo osmislili asortiman GPRT, sa vlastitim jedinicama za proizvodnju kabine i okvira. Koncept se počeo pojavljivati kasnih 1960-ih, kada smo radili sa novim kabinama. Postigli smo konsenzus: ako bismo proizveli u potpunosti novi asortiman, kako bi izgledao?"

Prvi model u novom potpuno moduliranoj liniji kamiona je T kamion sa haubom koji je predstavljen u aprilu 1980. godine.

Puni GPRT raspon koji se bazira na četiri tipa kabina, se još nazivao i dvoserijski, a predstavljen je u decembru 1980. godine.

Nova linija je podijeljena na tri osnovne klase: M (srednja), H (teška) i E (ekstra teška), a podjela se temelji na upotrebi kamiona.

Kada se govori o modularnoj proizvodnji, može se reći da je novi asortiman kamiona dostigao savršenstvo. Kompanija Scania je uspjela da od ograničenog broja osnovnih komponenti kreira skoro neograničen broj vrsta kamiona koji su prilagođeni posebnim potrebama pojedinih klijenata.