You seem to be located in .
Za više informacija idite na Scania tržište.
BOSNA I HERCEGOVINA

odaberite svoju prodajnu regiju

Select production unit visit our global site

prodajna regija
Production units

SCANIA GENSETS

Avion u Argentini

Scania pomaže uzlet projektu razvoja aviona

Dva Scania motora trenutno osiguravaju da glavni proizvođač aviona u Argentini može nastaviti praviti dijelove za novi transportni avion bez prekida napajanja koji nanose ekonomsku štetu.

Preduzeće Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), Tvornica aviona Argentine, proizvodi dijelove za prototip aviona koji će biti novi transportni avion brazilskog preduzeća Embraer.

U sklopu investicijskog plana za projekat, FAdeA koristi dva agregata, a oba pokreće Scania motor, kao rezervni plan u proizvodnom procesu u slučaju prekida napajanja.

Projekat je pokrenut 2011. godine kada je preduzeće FAdeA potpisalo ugovor sa preduzećem Embraer o dostavljanju šest dijelova novog transportnog aviona. Među tim dijelovima su stalak za elektronsku opremu koji se nalazi između kokpita i kabine, vrata podvozja na nosu aviona, repni konus i vrata za utovar visoka šest metara.

Opušteni pod pritiskom

Za ove dijelove potreban je materijal naziva kompozit, koji se mora čuvati na kontroliranim temperaturama od minus 20 stepeni Celzijusa. Tvornica stoga ima posebne frižidere u kojima održava stalno iste temperature. Pošto bi svaki prekid u održavanju te temperature ozbiljno uticao na proizvodnju, preduzeće je odlučilo postaviti sistem koji može osigurati stalno snabdijevanje strujom.

„Stalno snabdijevanje frižidera strujom osiguralo bi dostupnost sirovina“, kaže Matías Savoca, predsjednik preduzeća FAdeA. „Ovo je bio ključni faktor za izbjegavanje finansijskih gubitaka“.

Nabavka najbolje opreme

Kako bi nabavilo opremu koja bi na najbolji način osigurala stalno snabdijevanje strujom, argentinsko preduzeće je razmotrilo nekoliko faktora.

„Proizvodi su morali tehnički odgovarati našim potrebama“, kaže Savoca. „Dobavljač je morao biti u stanju pružiti logističku podršku postavljanju i održavanju. Naravno, cijena je morala biti razumna, a marka proizvoda provjerena i uvjeriti nas u visok kvalitet.“

Scania motori su ispunili sve te uslove.

„Mi imamo odličan proizvod. Naši radnici moraju biti najbolji, naši procesi moraju biti najbolji i oprema koju koristimo mora biti najbolja”, kaže Savoca.