You seem to be located in .
Za više informacija idite na Scania tržište.
BOSNA I HERCEGOVINA

odaberite svoju prodajnu regiju

Select production unit visit our global site

prodajna regija
Production units

PRONALAŽENJE TALENATA

Privlačenje, razvoj i zadržavanje uposlenika

Privlačenje pravih vještina

Globalizacija je povećala pritisak na velika preduzeća po pitanju privlačenja, razvoja i zadržavanja uposlenika. Izvršni potpredsjednik za ljudske resurse, Kent Conradson, kaže da Scania ima odličnu osnovu po pitanju vještina, ali da mora uraditi više kako bi ostvarila ciljeve preduzeća za 2020. godinu.

Kako će se Scania nositi sa rastućom konkurencijom za talente?

Naši ljudi su glavni i najbitniji faktor za postizanje uspjeha. Nijedan cilj koji smo zacrtali kao preduzeće nećemo ostvariti bez posvećenih i motiviranih uposlenika. U skladu sa našim ciljevima, težimo tome da postanemo lider u industriji održivog transporta. Za ostvarivanje ovog cilja potrebno je da osiguramo vještine koje su nam potrebne za lidersku poziciju. Moramo graditi na raznovrsnoj i sveobuhvatnoj stručnosti koju već posjedujemo i usmjeriti je u nove uloge.

Šta su najveći izazovi po pitanju izgradnje i održavanja organizacije sa takvim vještinama?

Odlično rukovodstvo koje je dosljedno i održivo kroz godine stvorit će okvir koji je potreban za postizanje naših ciljeva za 42.000 uposlenika koje Scania ima širom svijeta. Kao globalno preduzeće koje djeluje u više od 100 država, mi već imamo raznoliku radnu snagu. Naš izazov je da iskoristimo tu raznolikost kroz izgradnju timova koje sačinjavaju ljudi sa različitim pozadinama, različitim iskustvima i različitim znanjem.

Koliko dobro iskorištavamo znanje i iskustvo koje nam je dostupno u našoj globalnoj organizaciji?

Svake godine nekih 2.500 uposlenika iskoristi priliku da promijeni ulogu unutar preduzeća. Ovo je fantastičan primjer koji pokazuje na koji način Scania koristi stručnost svojih različitih odjela širom svijeta. Međutim, od ključnog je značaja da nastavimo razvijati ovo područje širom čitave organizacije, što će nam omogućiti stalnu internu mobilnost na velikoj razini, uz prilike za razvoj i preuzimanje novih uloga.