You seem to be located in .
Za više informacija idite na Scania tržište.
BOSNA I HERCEGOVINA

odaberite svoju prodajnu regiju

Select production unit visit our global site

prodajna regija
Production units

Smanjenje utjecaja na okoliš

Scania se zalaže za to da maksimalno smanji uticaj svojih proizvoda na okoliš, i to tokom njihove proizvodnje i upotrebe. To se ostvaruje analizom ekoloških uticaja tokom cijelog radnog vijeka kamiona, autobusa i motora.