BOSNA I HERCEGOVINA

Smanjenje utjecaja na okoliš

Scania se zalaže za to da maksimalno smanji uticaj svojih proizvoda na okoliš, i to tokom njihove proizvodnje i upotrebe. To se ostvaruje analizom ekoloških uticaja tokom cijelog radnog vijeka kamiona, autobusa i motora.