You seem to be located in .

Za više informacija idite na Scania tržište.

Ciljevi kompanije Scania postavljeni na osnovi naučnih saznanja

Cilj kompanije Scania je podstaknuti pomak ka održivom sistemu transporta. Uvjereni smo da se mi, kao kompanija, kao i svijet transporta, može osloboditi fosilnih goriva do 2050. godine, kao što je dogovoreno Pariškim sporazumom o klimi.

Da bismo pokazali svoju posvećenost i transparentnost u napretku, na osnovi naučnih saznanja odredili smo ciljeve smanjenja ugljenika (SBT), kojima se obavezujemo da ćemo smanjiti emisiju u mjeri i tempom koji diktira nauka u cilju ograničenja globalnog zatopljavanja.

 

Ta obaveza predstavlja radikalan skok u našim ciljevima smanjenja ugljenika, jer ti ciljevi ne pokrivaju samo emisije iz naših direktnih globalnih operacija, nego i iz vozila naših klijenata tokom njihovog rada.

 

Potpuno su usklađene s našim korporativnim ciljevima – i utjecat će na odluke o investicijama u svim poslovnim područjima, od proizvodnje i logistike do razvoja proizvoda i prioriteta u prodaji. Ali, tu nije kraj. Da bismo mogli postići te ciljeve, klijenti kompanije Scania morat će upravljati svojim operacijama s manje utjecaja na klimu od njihovih konkurenata i ostale industrije.

Scania: Inventar stakleničkih plinova

Prilikom izračuna utjecaja kompanije Scania na klimu, koristimo Protokol o stakleničkim plinovima. GHG protokol je najčešće korišten globalni standard za mjerenje i upravljanje emisijom stakleničkih plinova (GHG) iz poslovnih aktivnosti, lanaca vrijednosti i mjera koje se koriste za ublažavanje.

 

GHG protokol uzima u obzir nekoliko stakleničkih plinova: ne samo ugljen dioksid (CO2), nego i metan (CH4), azotni oksid (N2O), hidrofluorokarbone (HFC), perfluorokarbone (PFC) i sumporni heksafluorid (SF6).

 

Protokol dijeli emisiju određene kompanije u više područja, pri čemu su direktne emisije ugljenika iz naših operacija kao što je sagorijevanje fosilnih goriva za grijanje, testiranje motora i vozila kompanije u Području 1, a indirektne emisije koje se generišu kupljenom strujom, toplinom i parom u Području 2.

 

Područje 3 su naše indirektne emisije putem lanca vrijednosti. One uključuju sve emisije generisane iz proizvodnih dijelova i komponenata u lancu opskrbe zbog upotrebe naših proizvoda, sve do kraja njihovog vijeka trajanja.

 

Naši ciljevi na osnovi naučnih saznanja pokrivaju sve emisije iz Područja 1 i 2, kao i emisije iz upotrebe naših proizvoda (Područje 3). Ova zadnja kategorija čini više od 96% naših ukupnih emisija.

 

Mi smo u kompaniji Scania također postavili ciljeve smanjenja ugljenika, koji pokrivaju naš globalni kontinentalni transport (Područje 3, Transport i distribucija). Smanjit ćemo CO2 po transportovanoj toni za 50% između 2015. i 2025. godine. 

Ciljevi kompanije Scania postavljeni na osnovi naučnih saznanja

Područja 1 i 2

Scania će smanjiti svoje emisije u Području 1 i 2 za 50% do 2025. godine, a pritom se kao apsolutna osnovna godina uzima 2015. Dakle, emisije CO2 iz tih područja bit će smanjene za polovinu bez obzira na naš rast. Aktivnosti uključuju mjere u pogledu energetske efikasnosti, prelazak s fosilnih goriva na biogoriva i ugovore o proizvodnji energije bez fosilnih goriva.

 

Naš cilj za električnu energiju bez fosilnih goriva za 2020. (2010.) i cilj u pogledu energetske efikasnosti od 33% po vozilu za 2020. (2010.) su sastavni blokovi za taj cilj.

 

U skladu s inicijativom Science Based Target initiative (SBTi) (Ciljevi postavljeni na osnovi naučnih saznanja), smanjenje od 50% u Području 1 i 2 tokom tog desetogodišnjeg perioda je veoma ambiciozno i u skladu sa scenarijem 1,5 stepena – najstrožim scenarijem dekarbonizacije u SBT-u.

Područje 3

Više od 96% emisija ugljenika iz našeg poslovanja se generiše tokom upotrebe proizvoda. Scania uvijek mjeri stvarni utjecaj na klimu tokom upotrebe svojih proizvoda, Well-to-Wheel (WtW), uzimajući u obzir i emisije koje se stvaraju u proizvodnji goriva ili električne energije.

 

U skladu s inicijativom Science Based Target initiative (SBTi) (Ciljevi postavljeni na osnovi naučnih saznanja), taj cilj je dugoročan i usklađen sa najambicioznijim scenarijem dekarbonizacije koji je razvijen.

 

To je cilj intenziteta mjeren u ekvivalentima CO2 po kilometru. Scania će mjeriti utjecaj na klimu od svojih proizvoda na osnovi operativnih podataka iz svih svojih globalno povezanih kamiona i autobusa. Taj cilj znači da će vozila proizvedena 2025. godine imati 20% manje emisije CO2 po kilometru u poređenju s vozilima proizvedenim 2015. godine. Prikupljat ćemo podatke iz pojedinačnih kamiona i autobusa tokom godinu dana i upotrijebiti ih za analizu stvarne potrošnje energije i broja prijeđenih kilometara. Zatim ćemo dodati informacije o vrsti energije koja je upotrijebljena za izračun utjecaja na klimu.

Kako će kompanija Scania ostvariti ciljeve u pogledu utjecaja na klimu

50% smanjenje CO2 od naših aktivnosti do 2025. godine

Da bismo smanjili emisije od svojih operacija za 50% od 2015. do 2025. godine, moramo raditi s nekoliko aktivnosti. jedna od osnovnih vrijednosti kompanije Scania je Eliminacija otpada, od čega sve počinje.

 

Drugi važan dio su mjere energetske efikasnosti kontinuiranim ulaganjem u mehanizaciju i uređaje koji troše manje energije od onih koje zamjenjuju.

 

I na kraju, ali ne i nevažno, nakon eliminacije svog tog energetskog otpada, neprestano istražujemo mogućnosti za konverziju svoje upotrebe fosilne energije u obnovljivu energiju u proizvodnji i aktivnostima istraživanja i razvoja. Električna energija koja se osigurava za našu globalnu proizvodnju već danas je bez fosilnih goriva (od 2020. godine) i to se stalno proširuje u našoj globalnoj komercijalnoj mreži radionica.

20% smanjenje CO2 od naših proizvoda

Postoje četiri glavna bloka aktivnosti koja će nam pomoći ostvariti ciljeve na osnovi naučnih saznanja za Područje 3, odnosno upotrebu proizvoda.

 

U nadolazećim godinama uvest ćemo dodatne funkcije efikasnosti u svoje tradicionalne proizvode. Jedan od glavnih faktora koji će doprinijeti tome bit će novi pogonski sklop i povezane komponente.

 

Zajedno sa svojim klijentima također moramo naći dodatnu efikasnost putem optimizacije specifikacija (bolje dimenzionirani pogonski sklopovi, bolje gume itd.) i osiguravanjem da se vozila voze efikasnije (usluge za vozače kao što su obučavanje i usavršavanje).

 

Taj blok uključuje i pomak prema obnovljivim izvorima goriva i plina za motore s unutrašnjim sagorijevanjem. Vozilo s pogonom na bioplin već sada i ovdje može smanjiti Well-to-Wheel (WtW) emisije do 80% u poređenju sa svojim ekvivalentom na fosilna goriva. To ćemo ubrzati putem pojačanih partnerstva u transportnom ekosistemu i uskom saradnjom s klijentima, kupcima transportnih usluga, pružaocima infrastrukture, goriva i drugim donosiocima odluka.

 

Brz prelazak na elektrifikaciju je ključan za pomak ka održivijem sistemu transporta. Već danas nudimo hibridne autobuse i kamione s utičnicom i potpuni električne gradske autobuse i kamione za urbane primjene. Elektrofikovana vozila koja rade na Europsku mješavinu električne energije imat će emisije CO2 po km.

 

Na kraju, moramo osigurati da električna energija koja se upotrebljava u našim elektrifikovanim proizvodima dolazi iz obnovljivih izvora. Elektrifikovana vozila koja rade na zelenu električnu energiju smanjit će emisije CO2 do 98% u poređenju sa klasičnim dizel vozilom na fosilna goriva.

Kliknite na slike u nastavku za povećanje slika