You seem to be located in .

Za više informacija idite na Scania tržište.

Transport i Agenda 2030.

Svijet se ujedinio oko 17 ciljeva održivog razvoja za sve ljude i sve sektore društva. Doprinos kompanije postizanju tih ciljeva je da ih pretvori u održiva poslovna rješenja. 

Agenda 2030. je zajednički plan koji zahtijeva saradnju vlade, poslovnog sektora i šireg civilnog društva. Vjerujemo da tih 17 ciljeva može bitno promijeniti i društva i kompanije. 

Efikasan sistem transporta je temelj konkurentne i otporne ekonomije. Efikasan protok robe i ljudi je kritični faktor koji omogućava rezultate promjena, doprinosi sigurnosti hrane, obrazovanju, smanjenju siromaštva, inkluzivnom rastu i još mnogo toga. Transport se, istovremeno, u svom sadašnjem obliku povezuje s negativnim utjecajima kao što su emisije CO2, zagađenje zraka, zagušenje saobraćaja i nesreće na putevima. Efikasna i zelena transportna rješenja nisu dostupna svima. U nadolazećim godinama imam mogućnost razviti održiv sistem transporta koji zadovoljava potrebe društava, gradova i zajednica za prevozom ljudi i robe. Transportni sistem koji povezuje ljude, gradi tržišta i podstiče ekonomiju i društveni razvoj pristupačan svima. Transportni sistemi moraju se razviti da bi se maksimalno povećao utjecaj na kvalitet života njihovom sigurnošću, pristupačnošću i dostupnošću, ali i smanjenjem negativnog utjecaja na ljude i mjesta u kojima oni žive. Moramo razmotriti utjecaj transportnih rješenja na ciljeve održivog razvoja iz perspektive životnog ciklusa – od korišćenja sirovina pa sve do kraja životnog vijeka.

Borba s klimatskim promjenama i njihovim pripadajućim utjecajima trenutno je glavni prioritet za sektor transporta. Strateško usmjerenje kompanije Scania je podstaknuti pomak ka održivom sistemu transporta. Godine 2018. Scania je pokrenula studiju Pathways da bi provjerila kako može izgledati budući komercijalni transportni sistem bez fosilnih goriva i da li se to može postići do 2050. godine. Mi smo dio tog problema, ali zajedno sa drugima i dio rješenja.

SDG 1 – Bez siromaštva

Pouzdani i efikasni transportni sistemi su preduslov za inkluzivan razvoj i ublažavanje siromaštva.

SDG 2 – Nulta stopa gladi

Efikasni logistički lanci u poljoprivredi osiguravaju pristup tržištima i dostupnu hranu.

SDG 3 – Dobro zdravlje i blagostanje

Transportna industrija znatno doprinosi zagađenju zraka u našim gradovima, izazivajući prijevremene smrti i bolesti. Više od milion ljudi godišnje umire u saobraćanim nesrećama.

SDG 4 – Kvalitetno obrazovanje

Povoljan lokalni sistem transporta koji dobro funkcioniše omogućava pristup obrazovnim ustanovama i podstiče jednake mogućnosti učenja.

SDG 5 – Spolna jednakost

Sigurne i povoljne mogućnosti transporta su ključne za povećanje učešća, obrazovanja, produktivnosti i zdravlja žena. Transport također može povećati zapošljavanje među ženama. 

SDG 6 – Čista voda i higijena

Efikasan i čist transportni sistem osigurava pristup vodi i higijeni. S druge strane, emisije iz transportne djelatnosti i drugih proizvodnih industrija mogu utjecati na kvalitet vode. 

SDG 7 – Povoljna i čista energija

Sektor transporta se danas uglavnom zasniva na fosilnim gorivima. Kombinacija mjera u području razvoja motora i pogonskih sklopova, kao i efikasnosti transportnog sistema i obnovljivih goriva mogu omogućiti modernu energiju za sve.

SDG 8 – Pristojan posao i ekonomski razvoj

Transportna industrija je faktor koji omogućava produktivnost, stvaranje poslova i globalni ekonomski rast. Međutim, promocija pristojnog rada u lancima vrijednosti i dalje ostaje izazov.

SDG 9 – Industrija, inovacija i infrastruktura

Inovacija u području čiste i održive tehnologije danas čini lavovski udio ulaganja u istraživanja i razvoj transportne industrije. Transport, kao glavna industrija, može ubrzati broj inovacija kao što su inteligentni sistemi transporta (Intelligent Transport Systems, ITS) i čiste tehnologije.

SDG 10 – Smanjenje nejednakosti

Dobro razvijena transportna infrastruktura može povezati ruralna i urbana područja te stvoriti jednakiji pristup mogućnostima kao što su poslovi, obrazovanje i usluge. 

SDG 11 – Održivi gradovi i zajednice

Dobro planirani i dobro projektovani transportni sistemi povezuju regije i ljude i osiguravaju pristup uslugama i robi. Dostupan i povoljan javni transport i logistika pojačavaju i povećavaju razvoj i mogućnosti.

SDG 12 – Odgovorna potrošnja i proizvodnja

Pametni transportni sistemi idu ruku pod ruku s održivom potrošnjom i proizvodnjom. Pomak od logističkih sistema punih otpada ka pametnoj, povezanoj i održivoj logistici.

SDG 13 – Postupci u vezi s klimom

Sektor transporta je danas odgovoran za skoro četvrtinu ukupnih emisija CO2 povezanih s energijom. Klimatske promjene su jedna od najvećih prijetnji našem planetu, a transport se u svom sadašnjem obliku povezuje s negativnim utjecajima kao što su emisije CO2, zagađenje zraka, zagušenje saobraćaja i nesreće na putevima. Uspostavljanje održivijeg klimatskog sistema bit će kritično u borbi s klimatskim promjenama i njihovim pripadajućim utjecajima. 

SDG 14 – Život pod vodom

Širenje transportnih sistema na moru može degradirati pomorska i obalna područja, a emisije CO2 iz kontinentalnog transporta doprinose sve većoj kiselosti okeana. 

SDG 15 – Život na kopnu

Trenutni transportni sistemi uništavaju kopnene ekosisteme. U budućoj praksi održivi faktori se moraju integrisati već u ranom planiranju razvoja infrastrukture da bi se osigurao održiv život na kopnu. 

SDG 16 – Mir, pravednost i jake institucije

Transport je ključni faktor za omogućavanje ponovne izgradnje društava nakon konflikata.

SDG 17 – Partnerstvo za ciljeve

Partnerstva s više aktera radi dijeljenja znanja, stručnosti, tehnologije i resursa su ključna za ostvarenje ciljeva održivog razvoja širom svijeta.