Det ser ud som om, at du er placeret i .

Gå til dit Scania-marked for mere information.

Transport i klimaregnskabet

I Scania oplever vi, at transport ofte er et overset led i danske virksomheders klimaregnskab. Og det er en skam, når man tager godstransportens påvirkning på det samlede miljøregnskab i betragtning. Transporten er nemlig en af de helt store syndere, der ifølge CONCITO står for 10 % af Danmarks samlede CO2-udslip. 

For de fleste danske virksomheder er godstransport ofte en mindre vigtig aktivitet i det samlede klimaregnskab, da godstransporten ofte er outsourcet til leverandører og dermed anses som værende en indirekte udledning. Men ifølge GHG-protokollen bør et klimaregnskab give et holistisk overblik over den nuværende udledning – og bør derfor tage højde for direkte og indirekte udledninger såvel som indirekte udledninger fra virksomhedens værdikæde.

 

Selvom godstransport ofte er et overset led i danske virksomheders klimaregnskab, er det relativt simpelt at mindske CO2-udslip fra godstransport. De bæredygtige transportløsninger er allerede tilgængelig, og i Scania kan vi via Communicatoren, der er lastbilens ”sorte boks”, dokumentere alle lastbilers CO2- og partikeludslip. Det betyder, at virksomheder der enten erstatter diesel med HVO på eksisterende lastbiler eller erstatter eksisterende diesellastbiler med bæredygtige alternativer hurtigt kan dokumentere op til 90 % CO-reduktion.

Scanias bæredygtige lastbilprogram drives af vedvarende energikilder

Fuldelektrisk

El-lastbilen kører udelukkende på elektricitet.
CO2-reduktion: Typisk 90 % (med en kombination af hybrid og HVO).*

Hybrid

Hybridlastbilen kører på el kombineret med et biobrændstof.
CO2-reduktion: Typisk 90 % (med en kombination af hybrid og HVO).*

Plug-in hybrid

Plug-in hybriden kører på elektricitet kombineret med et biobrændstof.
CO2-reduktion: Typisk 90 % (med en kombination af hybrid og HVO).*

HVO

HVO kan fremstilles af f.eks. spildolie, rapsolie, palmeolie og animalsk fedt. Alle Scanias konventionelle lastbiler kan køre på HVO.
CO2-reduktion: Typisk omkring 83 %.*

Biodiesel

Biodiesel kan fremstilles af f.eks. rapsfrø, planter og affaldsmadolie. Biodiesel anvendes primært til iblanding i diesel eller i 100 % ren form.
CO2-reduktion: Typisk omkring 60 %.*

Biogas

 

Biogas kan fremstilles af spildevand og affald. Biogas og naturgas består af samme molekyle, men er hhv. en vedvarende og fossil energiform.

CO2-reduktion: Typisk omkring 80 %.*

Transport i et større perspektiv

I Scania ønsker vi at sætte transport i et større bæredygtigt perspektiv – for når den påvirkning der genereres, ikke kommer fra udstødningsemissioner, er vi nødt til at omdefinere, hvordan vi anskuer miljøpåvirkning. Derfor var vi også den første lastbilproducent, der publicerede en livscyklusvurdering (LCA) af distributionslastbiler. Rapporten, der sammenligner lastbiler med forbrændingsmotorer med el-lastbiler, konkluderer, at miljøpåvirkningen fra el-lastbiler er væsentligt lavere i et vugge til grav perspektiv.

 

I rapporten fremgår det også, at produktionen af el-lastbiler medfører en større miljøbelastning end lastbiler med forbrændingsmotorer. Dette skyldes hovedsageligt at fremstillingen af battericeller er yderst energikrævende. På trods af den øgede produktionsbyrde er den samlede livscykluspåvirkning betydeligt mindre for el-lastbiler, da CO2-udslippet i brugsfasen er meget lavere ved kørsel på el end på diesel. 

 

Afhængigt af kulstofintensiteten i EU's elnet strækker livscyklusreduktionen af CO2 sig fra 38 % (EU-mix 2016) til 63 % (prognose EU-mix 2030). Ved at lade med grøn elektricitet udnyttes el-lastbilernes fulde potentiale, da rapportens resultater viser en livscyklusreduktion på hele 86 %.

Bæredygtige løsninger: Økonomi eller værdi?

I Scania oplever vi, at bæredygtighedsagendaen for alvor er begyndt at præge både transportører og transportkøbere – og det er glædeligt. Samtidig ser vi ofte, at økonomi er et grundlæggende dilemma i bæredygtighedsdebatten. Det er selvfølgelig klart, at økonomi er en bekymring, når virksomheder undersøger mulighederne for bæredygtige transportløsninger. De bæredygtige alternativer – uanset om der investeres i nyt materiel eller skiftes til mere bæredygtige brændstoffer som f.eks. HVO – er dyrere for både transportører, transportkøbere og slutkunder end de traditionelle transportløsninger. Vi mener derfor, at skiftet til bæredygtig transport bør planlægges efter den enkelte virksomhed og ske gradvist – men rejsen skal startes.

 

I Scania er det vores mål er at gå forrest i udviklingen mod et bæredygtigt transportsystem – og hvis du læser med her, er vi sikre på, at du også er klar til at tage skridtet mod en mere bæredygtig fremtid.

 

Forbered dig på en mere bæredygtig fremtid

Er du begyndt at overveje, hvilken rollen din virksomhed skal spille i fremtiden? Vi har samlet alt den information, du har brug for, når du skal starte din rejse mod elektrificeret transport. Tilmeld dig nu og bliv klar til en elektrisk fremtid.