Det ser ud som om, at du er placeret i .

Gå til dit Scania-marked for mere information.

Dekarbonisering af tung transport

Ifølge European Environment Agency står den tunge transport for ca. en fjerdedel af vejtransportens CO2-udslip i Europa. CO2-emissionerne fra tunge køretøjer er steget hvert år siden 2014 og faldt først i 2020 som konsekvens af Covid-pandemien. For lastbiler synes den primære årsag til denne tendens at være en generel stigende efterspørgsel efter godstransport. For at opnå målet om klimaneutralitet er der derfor behov for en række ændringer som f.eks. et skift til mere bæredygtige transportløsninger.

Selvom Europas drivhusgasemissioner er faldet kontinuerligt det sidste årti, er CO2-emissionerne fra den tunge transport steget hvert år siden 2014. Det skønnes, at hovedårsagen til stigningen inden for godstransporten skyldes en øget transportefterspørgsel. Selvom transporteffektiviteten selvfølgelig er forbedret væsentligt siden 2014, har det ikke været tilstrækkeligt til at modvirke den øgede efterspørgsel. Efterspørgslen efter godstransport har simpelthen overgået de oplevede effektivitetsgevinster.

 

I dag er de fleste lastbiler i Europa drevet af diesel. For at reducere CO2-udslippet fra den tunge transport og nå målet om en klimaneutral transportsektor i 2050, som aftalt i Paris-aftalen, er det derfor nødvendigt at handle nu. Lastbiler skal i stigende grad være drevet af vedvarende energikilder i fremtiden samtidig med at den konventionelle brændstofmotor fortsat må effektiviseres.

En kombination af løsninger

Ifølge et studie fra Stockholm Environment Institute fra 2021*  kan den europæiske transportsektor reducere CO2-udslippet fra tung transport i langt større grad end i den nuværende ”Fit for 55”-pakke og 2030-klilmamål.

 

Rapportens forfattere fastslår, at emissionerne fra tung transport i Europa kan falde med 24 % i 2030 (sammenlignet med 2019), hvis tre løsninger kombineres de kommende 10 år: Forbedringer af energieffektivitet, elektrificering og øget udbredelse af biobrændstof. Hvis en løsning underperformer konkluderer forfatterne, at der må stilles højere krav til de andre løsninger for at nå net-zero målene f.eks. hurtigere implementering eller større udbredelse.

 

Derudover konkluderer forfatterne, at ændringer i transportsektorens sammensætning vil tage tid, fordi levetiden på lastbiler er lang. For eksempel vil elektrificering kræve nogle år før den løsning leverer væsentlige resultater – selv med meget optimistiske udviklingstendenser for nyregistreringer. El-lastbiler antages at repræsentere 50 % af alle nyregistreringer i 2030. Under disse antagelser vurderer rapportens forfattere, at elektriske lastbiler vil repræsentere 10 % af alle lastbiler i Europa i 2030. Denne formodning betyder endvidere, at udbredelsen af biobrændstof bør være en prioritet, når man diskuterer kortsigtede tiltag med størst mulig effekt.

 

* Studiet er bestilt af Scania.

Scania arbejder med alle tre bæredygtige løsninger

Som rapporten også fastslår, er Scania af den overbevisning, at en regulær elektrificering af transportbranchen vil spille en enorm rolle for at opnå en mere bæredygtig fremtid. Samtidig med udviklingen af nye el-lastbiler, fokuserer vi også på at reducere CO2-påvirkningen fra lastbiler med forbrændingsmotorer – både på nye lastbiler og lastbiler, der allerede er på vejen. Det gør vi bl.a. ved konstant at optimere på lastbilernes brændstofeffektivitet og ved at øge tilgængeligheden og fremme brugen af alternative brændstoffer.

Scanias tre alternativer til en dieseldrevet lastbil

Elektrificering
 

100 % batterielektriske lastbiler til lokale og regionale transporter. Rækkevidden på de fuldelektriske lastbiler er 100-325 km, og opladningstiden er ca. 1,5 time. Hybrid-løsningerne har en elektrisk rækkevidde på op til 40 km. Med dansk el opnås en CO2-reduktion på ca. 70 % med el-lastbiler, og partikelemissionerne fra drivlinen er helt elimineret.

Biogas

Til både komprimeret og flydende gas. I Danmark findes ca. 20 gastankstationer, som alene tilbyder komprimeret biogas. Gasmotor-programmet håndterer vogntogsvægte op til 50 ton, men visser biltyper (som f.eks. 3-akslede trækkere) har ikke den fornødne plads til gastankene. Her er der dog ny lovgivning på vej. Typisk rækkevidde er 300 km. Med dansk produceret biogas opnås 95-100 % CO2-reduktion.

Biodiesel

Biodiesel findes i flere varianter, som f.eks. HVO og RME/FAME. Fordelen ved f.eks. HVO er, at dette brændstof kan anvendes til alle Scanias lastbiler, og at det kan blandes med alm. fossil diesel. Med biodiesel kan du dermed køre grønt med de eksisterende lastbiler og opnå en CO2-reduktion på 60-80 %.

Med Scanias brede, bæredygtige produktprogram har virksomheder – transportører såvel som transportkøbere – alle muligheder for at drive den grønne omstilling af transportsektoren i Danmark i dag. Og med stigende forventninger og krav til bæredygtige initiativer og opgørelser over CO2-aftryk fra samarbejdspartnere, kan det blive nødvendigt at indtænke bæredygtige transportløsninger allerede nu. 

 

Forbered dig på en mere bæredygtig fremtid

Er du begyndt at overveje, hvilken rollen din virksomhed skal spille i fremtiden? Vi har samlet alt den information, du har brug for, når du skal starte din rejse mod elektrificeret transport. Tilmeld dig nu og bliv klar til en elektrisk fremtid.