You seem to be located in .

Za više informacija idite na Scania tržište.

Scania Leasing BH d.o.o.

O NAMA

Scania Leasing BH d.o.o. je osnovana 2022. godine kao dio Scania Group, koja je na tržištu BiH prisutna od 1998. godine. Scania Leasing BH d.o.o. je dio poslovne jedinice Scania East Adriatic Region (Scania EAR / region Istočnog Jadrana) i u 100% je vlasništvu Scania CV AB.

 

Naša misija je da smo uvijek posvećeni našim kupcima, u dobrim i lošim vremenima, da je svaki naš kupac vrijedan i da prema svakome imamo transparentan, individualan i partnerski pristup. Za naše kupce pripremamo prilagođene ponude prema njihovim potrebama i željama. 

 

KONTAKT SCANIA LEASING BH d.o.o.

Rakovička cesta 180a, Ilidža - Sarajevo 71215, Bosna i Hercegovina

tel: +387 33 776 336

e-mail: scanialeasingbh@scania.com

ID broj: 4202996650002

O LEASINGU

Izraz leasing dolazi od engleske riječi 'to lease' što znati unajmiti. U ovom slučaju, leasing se odnosi na sve vrste vozila i opreme koje kupac ne želi nužno posjedovati. Danas razlikujemo dvije osnovne vrste leasinga, a to su finansijski i operativni. Scania Leasing BH d.o.o. nudi isključivo finansijski leasing.

 

Finansijski leasing predstavlja moderni način finansiranja koji je namijenjen kupcima koji po isteku ugovora mogu postati vlasnici vozila. Za vrijeme trajanja ugovora, vozilo se smatra imovinom Scania Leasing BH d.o.o. Nakon podmirenja svih obveza iz ugovora, vozilo u potpunosti prelazi u vlasništvo primatelja leasinga.

ŠTO FINANSIRAMO?

Scania Leasing BH d.o.o. uglavnom finansira Scania proizvode svojim kupcima, to može biti jedno vozilo ili flota vozila za vaš vozni park.

 

Našim klijentima nudimo finansiranje:

·       novih i polovnih Scania kamiona,

·       novih i polovnih prikolica te

·       drugih vozila.

 

Nudimo i refinansiranje polovnih vozila (vozila koja su u vlasništvu kupaca) putem 'sale & lease back' ('prodaj & uzmi ponovo u lizing') proizvoda. 

AKCIJA - LEASING ZA SCANIA AUTOBUSE SA ZALIHE

Finansiranje putem finansijskog leasinga za Scania autobuse sa zalihe. Uslove finansiranja pronađite niže.

 

Informativna ponuda za finansijski leasing - 48 mjeseci

Informativna ponuda za finansijski leasing - 68 mjeseci

USLOVI FINANSIRANJA

Scania Leasing BH d.o.o. ugovore o finansijskom leasingu zaključuje sa fiksnom nominalnom kamatnom stopom ili varijabilnom nominalnom kamatnom stopom.

Rate leasing naknade obračunate u valuti Euro (EUR) plaćaju se u konvertibilnim markama (BAM), prema zvaničnom srednjem kursu CBBH-a na dan uplate.

Trajanje ugovora o finansiranju je maksimalno 60 mjeseci.

 

Uobičajeni trošovi koji se javljaju tokom ugovora o finansijskom lizingu za pravna lica i poduzetnike su:

1) naknada za obradu zahtjeva za finansiranje: do 1.00% od neto cijene predmeta leasinga,

2) naknada za registraciju u registar zaloga: 25 KM (ako se radi o dodatnom kolateralu),

3) trošak osiguranja zavisi od tipa predmeta leasinga koji se finansira (polisa osiguranja je trošak koji primalac leasinga plaća za svo vrijeme trajanja ugovora o finansijskom leasingu),

4) vozila koja se finansiraju putem finansijskog leasinga je potrebno registrovati za sve vrijeme trajanja ugovora i taj trošak pada na teret korisnika leasinga te

5) interkalarna kamata se obračunava za period od trenutka isporuke predmeta leasinga do poslednjeg dana u mjesecu isporuke.

 

Za konačnu ponudu, obračun efektivne kamatne stope, dodatna pojašnjenja i savjet o finansiranju obratite nam se na telefon broj +387 66 712 979.

proces finansiranja

1) Izaberite vozilo kod Scania BH d.o.o. i prodajni predstavnik će vam dostaviti ponudu.

2) Prikupite potrebnu dokumentaciju i dostavite Scania Leasing BH d.o.o.

3) Nakon procjene kreditne sposobnosti obavijestit ćemo vas o odluci.

4) Potpisivanje ugovorne dokumentacije.

5) Plaćanje naknada, učešća i osiguranja.

6) Nakon plaćanja navedenog, Scania Leasing BH d.o.o. plaća dobavljaču.

7) Dobavljač će isporučiti vozilo kupcu uz potpisivanje Ugovora o isporuci.

8) Kupac preuzima vozilo i radi registraciju.

dokumentacija

Ovdje možete pronaći i preuzeti Scania Leasing BH d.o.o. dokumentaciju:

1) Opšti uslovi poslovanja

2) Odluka o kamatnim stopama i naknadama

3) Informacioni list 

KONTAKTI PRODAJE

PRODAJA NOVIH VOZILA

Pošaljite nam upit za novo vozilo po mjeri vašeg posla i naši prodajni predstavnici će vam se javiti u najkraćem mogućem roku.

KONTAKT PRODAJE

 

PRODAJA POLOVNIH VOZILA

Pošaljite nam upit za polovno vozilo po mjeri vašeg posla i naši prodajni predstavnici će vam se javiti u najkraćem mogućem roku.

KONTAKT PRODAJE