You seem to be located in .

Za više informacija idite na Scania tržište.

Poljoprivreda

Vodeći na terenu

Njegovanje rasta

Pomažemo vam i da prilagodite Scania kamione kako biste optimizirali kapacitet i olakšali rad. Bez obzira na to da li želite na human i siguran način prevoziti stoku ili žitarice na udaljene lokacije, pomoći ćemo vam da vaš posao procvjeta.

 

U sezonskoj industriji s visokim standardima, vrijednost nije nešto što ima cijenu, već nešto što kreirate vremenom. Scania kamioni i usluge nude visprena i moćna rješenja za povećanje vašeg profita. Ovo je nagovještaj onoga što će vam pokazati. 

Kontaktirajte svog distributera

Javite nam se ako imate bilo kakva pitanja o našim proizvodima uslugama ili drugim aktivnostima u okviru organizacije Scania.

Zahvaljujući bogatstvu izbora i brojnim modularnim konfiguracijama, možete prilagoditi kamion tako da odgovara vašem životu u pokretu. Neka to bude Scania.