Om Scania Södertälje

Med målet att vara ledande inom hållbara transporter, utvecklar Scania affären samtidigt som vi skapar värde för våra kunder, medarbetare och samhället. Vi levererar skräddarsydda tunga lastbilar, bussar, motorer och tjänster med fokus på effektiva lösningar med låga koldioxidutsläpp i syfte att stärka kundens lönsamhet. Scanias huvudkontor är beläget i Södertälje där också majoriteten av Scanias arbetsområden finns representerade.

15,000

verksamma

10

arbetsområden

ETT

Scania

VÅRA KÄRNVÄRDEN

Scanias framgång bygger på våra kärnvärden och ledningssystem som stöttas av våra huvudprinciper, i synnerhet vårt starka fokus på ständiga förbättringar. Detta är grunden för vår unika företagskultur och ger oss en stark ledande ställning i en värld som i allt större utsträckning är beroende av säkra, hållbara och effektiva transportsystem. Vi kallar det ”The Scania Way”.

Kunden först

För att vi ska vara framgångsrika måste våra kunder vara det. Genom att sätta oss in i våra kunders affärsutmaningar levererar Scania skräddarsydda lösningar som gör dem till vinnare i ett hållbart transportsystem. Kundens verksamhet och effektivitet är i fokus för hela vår värdekedja: från forskning och utveckling, inköp och produktion, till försäljning, leverans och finansiering av fordon, motorer och tjänster. 

Respekt för individen

Vi behandlar andra så som vi själva vill bli behandlade. Vi lyssnar och förstår. Individen står alltid i centrum: från förarna av våra fordon, till alla våra anställda och till samhället i stort. Vi strävar efter att använda all den kunskap, erfarenhet och ambition som finns hos varje individ för att ständigt förbättra det vi gör, och hur vi gör det.

 

Eliminering av slöseri

Genom en stark inriktning på ständiga förbättringar i hela vår organisation säkerställer vi en jämn och hög kvalitet inom alla områden. Avvikelser från mål och standarder hjälper oss att upptäcka och eliminera slöseri. I allt vi gör, såväl internt som externt, strävar vi efter att optimera vårt flöde och resursutnyttjande, samtidigt som vi minskar vår miljöpåverkan. 

Beslutsamhet

Vi är engagerade och motiverade och strävar alltid efter att nå nästa nivå. Vi sätter en ära i att tänka nytt när vi möter utmaningar med innovativa lösningar och vi drar alltid lärdom av våra erfarenheter. Genom att kombinera omsorg om detaljer med förståelse för helheten skapar vi värde för oss och våra kunder. 

Laganda

För att ta ledningen i vår bransch samarbetar vi över gränser mot ett gemensamt mål. Vi betraktar skillnader och mångfald som möjligheter och utmanar varandra för att bli bättre. Genom att sträva åt samma håll blir vi starkare och skapar grupptillhörighet. 

 

 

Integritet

Vi inser att vi har ett socialt ansvar och strävar alltid efter att göra rätt saker på rätt sätt. Vi agerar i enlighet med vår övertygelse, våra värderingar och våra principer. Vi uppfyller alla lagar och bestämmelser. Förtroende utgör grunden när vi bygger relationer till kunder, affärspartners och samhället i stort, vilket gör det till en av våra viktigaste tillgångar. Vi håller alltid våra löften och tar fullt ansvar för det vi gör.