Scanias - og din - vej mod elektrificering

De fossildrevne køretøjers dage er talte. Hvis transportbranchen skal være bæredygtig inden 2050, er det en nødvendig udfasning. I Scania vurderer vi, at elektrificerede køretøjer er den mest bæredygtige og effektive erstatning på lang sigt. Men udviklingen af branchen kræver mere end blot de rigtige køretøjer – det kræver, at skiftet til el giver økonomisk mening for vores kunder.

I Danmark arbejder instanser og aktører aktivt på økonomiske incitamenter til at sænke omkostningerne på bæredygtig transport og CO2-differentierede initiativer som f.eks. vejafgifter og energibeskatning.

 

Senest har et flertal i Folketinget vedtaget, at lastbiler fra 2025 skal betale vejafgift i Danmark alt efter, hvor meget CO2 der udledes fra kørslen. Samtidig er en tilskudspulje på 45 mio. kr. til bl.a. el-lastbiler sat i gang for at understøtte den danske omstilling af godstransportsektoren.

 

Hos Scania bakker vi op om sådanne økonomiske incitamenter og initiativer samtidig med, at vi aktivt bidrager til den bæredygtige udvikling ved konstant at udfordre os selv og teknologien. Vi har f.eks. forpligtet os til at lancere mindst ét nyt elektrisk produkt om året for at muliggøre en så hurtig som mulig overgang til CO2-neutral transport.

Danske initiativer der fremmer en mere bæredygtig transportbranche

Fremover skal lastbiler betale vejafgift i Danmark alt efter, hvor meget CO2 der udledes fra kørslen.

 

Afgiften træder i kraft fra 1. januar 2025, så vognmændene får mulighed for at omstille sig. Aftalen indebærer også en ændring i de nationale regler om vægt og dimensionering af lastbiler i vejgodstransporten samt initiativer til at forbedre vilkårene for banegods i Danmark.

 

Kilde: Transportministeriet

Med baggrund i aftalen om udmøntning af en pulje til grøn transport er der afsat 45 mio. kr. i 2022 til tilskud til køb af brint- eller el-lastbiler.

 

Tilskudspuljen udmøntes på baggrund af udbud, hvor ansøgere konkurrer inden for de tilgængelige midler og tildelingskriterier.

 

Ansøgeren kan opnå tilsagn om tilskud til en del af meromkostningen ved køb af en brint- eller el-lastbil sammenlignet med en tilsvarende diesellastbil. Tilskuddets størrelse fastsættes på baggrund af ansøgers virksomhedsstørrelse m.v.

 

Kilde: Energistyrelsen

Scanias roadmap mod elektrificering

For at give kunder og samarbejdspartnere indsigt i Scanias udvikling af elektriske køretøjer såvel som klarhed om forandringshastighed inden for teknologien, har Scania udgivet et roadmap for elektrificering, som er en oversigt over kommende produktintroduktioner.

 

Scanias elektrificeringsrejse startede allerede i 2014 med hybridbusser, men det var lanceringen af den første el-lastbil til bykørsel i 2020, der var første fase i Scanias roadmap. Anden fasen blev realiseret i 2022 med introduktionen af Scanias el-lastbil til regional transport. Tredje og fjerde fase vil fokusere på stadig tungere transportere, længere rækkevidde og mere effektiv opladning.  

 

Sideløbende med udviklingen af elektrificerede køretøjer, arbejder vi også sammen med batteri- og ladeinfrastrukturpartnere for at reducere den opladningstid, som fremtidige køretøjer vil kræve.

Roadmap mod en elektrificeret fremtid

Scania roadmap illustrerer, hvordan vi vil lancere minimum et nyt elektrificeret køretøj om året. 

Elektrificering har ændret vores forretning

Skiftet til el har ikke kun ændret transportsystemet radikalt – det har også transformere vores forretning. Scania vil i stigende grad fokusere på at levere samlede transportløsninger og tilbyde vores kunder en komplet emobilityløsning, der indeholder indkøb af bæredygtig energi til installation og vedligeholdelse af ladeudstyr.