Sverige

BRANSCHER

EN FORDONSPARK SOM PASSAR DINA BEHOV

Alla företag har olika behov, som är specifika för de tjänster som de erbjuder. Vi specialiserar oss på att leverera kundanpassade lösningar som ökar lönsamheten för ditt företag, oavsett bransch eller användningsområde.

ALLTID PÅLITLIGA

Maximerar tillgängligheten, hela tiden.

BEVARAR, SKYDDAR

Begränsar utsläppen för att göra din verksamhet miljövänlig.

SKRÄDDAR- SYDDA FÖR DIG

Kan anpassas efter nyttolast, förhållanden och komfort som krävs för din bransch.

ANLÄGGNING

UNIKA LÖSNINGAR

Behöver du leverera ballastmaterial och maskiner till byggarbetsplatser snabbt och effektivt? Våra lösningar är anpassade efter dina behov. Vi hjälper också förarna att minimera bränsleförbrukningen och slitaget, och vi hjälper dig till förbättrade ledtider och maximal kapacitet.

Läs mer

SMART GRUVDRIFT

Med tuffa gruvförhållanden avses inte bara förhållandena på platsen, i tunnlarna och på transportvägarna. Pressen från marknaden kan vara precis lika tuff. Scania skräddarsyr dina lösningar och ser till att allt från borriggar till tunga transporter främjar dina affärsmål.

Läs mer

Henrik Henriksson

”Vi kommer att fortsätta bredda vårt utbud för att öka kundernas lönsamhet och stärka insatserna för att bli ledande inom hållbara transporter.”

Henrik Henriksson

Vd för Scania AB

BÄTTRE DETALJHANDELSTJÄNSTER

Driftsäkerhet du kan lita på, utan oväntade kostnader.

Läs mer

AVFALLS- HANTERING

Hållbara lösningar för hushålls-, industri- och anläggningsavfall.

Läs mer

TILLVERKNING PÅ ETT ENKELT SÄTT

Bränsleeffektivitet, kapacitet och hållbarhet på en och samma gång.

Läs mer