Sverige

SERVICE

Så är det att jobba i verkstaden

Snabb och pålitlig service

Att serva fordon och motorer är en viktig del i Scanias helhetserbjudande för kunderna. Med snabb och pålitlig service kan transportföretagen spendera mer tid ute på vägarna och därmed öka sin lönsamhet.

Scanias verkstäder får goda resultat i kundundersökningar, men vi arbetar ändå hela tiden med att förbättra vårt arbetssätt och vårt användarstöd ytterligare. Det gäller inte minst den digitalisering som sker i branschen som möjliggör förebyggande underhåll och snabba reparationer. På så sätt skapar vi optimala förutsättningar för hög fordonstillgänglighet.

Scanias servicetekniker är mycket kompetenta och har ett nära samarbete med kunderna för att hjälpa dem på bästa sätt. Målet är att alltid fånga upp kundernas behov för att på bästa sätt kunna förbättra och utveckla deras verksamhet. 

Lediga jobb

Nedan hittar du vakanta tjänster hos våra återförsäljare.