България

The Scania Clock

Вижте как новото поколение камиони и услуги на Scania поема най-голямото възможно предизвикателство. Самото време.

#ScaniaClock