You seem to be located in .
Перейдіть на сайт ринку Scania для отримання додаткової інформації.
Україна
Регіон продажів
Production units

Політика захисту навколишнього середовища

Scania є провідним світовим постачальником транспортних рішень, включаючи великовагові вантажівки та автобуси, а також послуги для підтримки  своєї продукції. Крім того, Scania виробляє промислові та морські двигуни.

Мета Scania — сприяти переходу до екологічної транспортної системи, що дозволить створити мобільний світ, який буде більш сприятливим для бізнесу, суспільства та навколишнього середовища. Компанія Scania розглядає програму ООН в області сталого розвитку на період до 2030 року як спільний порядок дій, що вимагає співпраці між урядом, бізнесом і широким колом представників громадянського суспільства. Ми рішуче підтримуємо 17 цілей і вважаємо, що вони здатні забезпечити революційні зміни як суспільства, так і бізнесу.

Будучи підписантом Глобального договору ООН, Scania робить все можливе для дотримання 10 принципів в області навколишнього середовища, прав людини, трудового права та боротьби з корупцією.

Цілісний підхід до екологічного транспорту

Наші екологічні транспортні рішення розробляються у тісній співпраці з нашими клієнтами та іншими зацікавленими сторонами, й базуються на трьох принципах:

— енергоефективність, максимально ефективна технологія для наших продуктів у поєднанні з послугами, орієнтованими на роботу силових агрегатів, оптимізацію експлуатаційних характеристик автомобілів і витрати пального.

— відновлювальне пальне та електрифікація, найбільше розмаїття двигунів, які працюють на альтернативних видах пального, й технології електрифікації для автомобілів і інфраструктур.

— інтелектуальний і безпечний транспорт завдяки підключеним сервісам сприяє більш ефективним логістичним потокам.

Партнерство має вирішальне значення для перетворення екосистеми транспорту та логістики, тому Scania співпрацює з суспільством, урядовими структурами, операторами та клієнтами. 

Відповідальність за стан навколишнього середовища

Екологічні ініціативи, що стосуються продуктів, процесів та послуг Scania, є проактивними та засновані на принципі запобігання й перспективі життєвого циклу. Завдяки чіткій націленості на безперервне вдосконалення всієї нашої організації ми гарантуємо високоякісні результати екологічного менеджменту в усіх напрямках діяльності. Відхилення від цілей і стандартів допомагають нам ідентифікувати та виключати втрати.

В рамках усієї нашої діяльності, як всередині компанії, так і зовні, ми прагнемо оптимізувати нашу організацію та реалізувати ініціативи щодо ефективного використання ресурсів. Ми приділяємо велику увагу енергоефективності та викидам парникових газів в результаті нашої діяльності. Ми підтримуємо перехід до низьковуглецевого суспільства шляхом пошуку екологічних джерел енергії та поступового припинення використання викопних видів палива. Ми прагнемо сприяти економіці замкнутого циклу та зменшити кількість наших відходів, звівши до мінімуму негативний вплив на навколишнє середовище.

Scania зобов'язується дотримуватися законодавчих та інших висунутих вимог і своїх екологічних цілей. Ми прагнемо до прозорої звітності з метою надання зацікавленим сторонам регулярної та актуальної інформації про свою діяльність.

Scania прагне забезпечити співробітників сучасним навчанням. Проінформованість та залученість висококваліфікованих співробітників дозволяє нам взяти на себе відповідальність і сприяє процесу переходу.