You seem to be located in .
Daha fazla bilgi için Scania pazar sitenize gidin.
Türkiye

satış bölgenizi seçin

Select production unit visit our global site

satış bölgesi
Production units

ALTERNATİF YAKITLAR

Karbon ayak izini azaltır

Scania'nın yenilenebilir yakıt alternatiflerinden biri olarak nitelenebilmesi için bir yakıt türünün şu üç önemli kriteri karşılaması gerekir: CO2'yi azaltmak, piyasadan temin edilebilir olmak ve doğru bir fiyata sahip olmak.

HVO

Hidrojenize Bitkisel Yağ yani, HVO; yakıt lojistiğinden, motorlardan, egzoz gazı son işleme cihazlarından veya egzoz emisyonlarından ödün vermeden, yüksek nitelikli, biyo bazlı dizel yakıtlar üretmenin modern bir yoludur.

HVO; atık yağ, kolza tohumu yağı, palm yağı ve hayvansal yağ gibi farklı kaynaklardan üretilebilir. Bu enerji kaynaklarını kullanmanın, toplam sera gazı tasarrufunda çok büyük bir etkisi bulunmaktadır. Standart dizel ile karşılaştırıldığında, ideal bir CO2 azaltımı emisyonlarda %90'a varan oranda azalma sağlar.

Biyodizel

Biyodizel (veya yağ asidi metil ester olarak da bilinen FAME); kolza yağı, bitkiler ve atık yemeklik yağlar gibi çeşitli kaynaklardan üretilebilir. Biyodizel aynı zamanda, yüksek miktarlarda mevcut olan bir sıvı olmanın da avantajına sahiptir.

Sürdürülebilir biyodizel kaynağı başlıca, dizele karıştırmak için veya %100 saf halde kullanılmaktadır. Standart dizel ile karşılaştırıldığında, ideal bir CO2 azaltımının emisyonlarda %66'ya varan oranda azalma sağladığı tahmin edilmektedir.

Biyogaz

Biyogaz farklı kaynaklardan üretilebilir ama en düşük maliyetli ve sürdürülebilir yöntem, yerel kanalizasyon suyu veya atıkların kullanılmasıdır. Biyogaz ve doğal gaz (CNG) aynı molekülden (metan) oluşmasına rağmen; biyogaz yenilenebilirken, doğal gaz fosil yakıttır. İkisi birbirine paralel olarak kullanılabilir.

Sıvılaştırılmış Doğal Gaz/Sıvılaştırılmış Biyogaz, sıvı hale dönüşmesi için soğutulan metan gazıdır. Dizele kıyasla LNG'nin hacimsel enerji içeriğinin oranı 1:1,7'dir. Standart dizel ile karşılaştırıldığında, ideal bir CO2 azaltımının emisyonlarda %90'a varan oranda azalma sağladığı tahmin edilmektedir.

Doğalgaz

Doğal gaz, yer kabuğunun içindeki oyuklarda bulunan metan gazıdır. Ayrı gaz birikintilerinden veya petrol çıkarma aşamasında çıkarılır. Doğal gaz bir fosil yakıt olmasına rağmen, metan molekülü sadece bir karbon atomu içerdiğinden ötürü, yanma esnasında açığa çıkan CO2 miktarı standart dizel motora kıyasla daha düşüktür.

Doğal gaz ve biyogaz birbirine paralel olarak kullanılabilir. Standart dizel ile karşılaştırıldığında, ideal bir CO2 azaltımının emisyonlarda %20'ye varan oranda azalma sağladığı tahmin edilmektedir.

Biyoetanol

Biyoetanol, günümüzde taşımacılıkta en yaygın olarak kullanılan biyoyakıttır. Ayrıca, gelecekte hem çok fazla, hem de sürdürülebilir miktarlarda arz edilebilecek yakıt olma özelliğini taşımaktadır. Başlıca avantajı ise, dünya genelinde sıvı halde ve yüksek miktarlarda kullanılabilir olmasıdır.

Şeker kamışı, buğday ve mısır gibi çok çeşitli ham maddelerden üretilebilir. Ayrıca, selüloz veya ekmek gibi nişasta veya şeker yönünden zengin atıklar da kullanılabilir. Buna ek olarak, biyoetanolün küçük ölçekte bile üretilmesi nispeten daha kolaydır. Standart dizel ile karşılaştırıldığında, ideal bir CO2 azaltımının emisyonlarda %90'a varan oranda azalma sağladığı tahmin edilmektedir.

Hibrid

Hibrid, biyoyakıtla birlikte elektrik gücü kullanır. Bu ise yakıt tüketimini büyük oranda azaltarak daha düşük emisyonlara neden olur. Aynı zamanda gürültüyü de azaltıyor olması, hibrid araca; sabahın erken veya akşamın geç saatlerinde veya geceleri şehir içinde teslimat yapma izni gibi özel faydalar sağlar.

Yoğun olmayan saatlerde yapılan teslimatlar; sürüş zamanı, yakıt tüketimi ve CO2 emisyonlarında azalma gibi farklı faydalar sunar. Aynı zamanda, aracın kullanım ömrünü de uzatır. Standart dizel ile karşılaştırıldığında, ideal bir CO2 azaltımı emisyonlarda %92'ye varan oranda azalma sağlar.