You seem to be located in .
Daha fazla bilgi için Scania pazar sitenize gidin.
Türkiye

satış bölgenizi seçin

Select production unit visit our global site

satış bölgesi
Production units

YETENEĞİ KEŞFETME

Personelİ kendİne çekme, gelİştİrme ve elde tutma

Doğru yeteneklerİ çekİyoruz

Günümüzün küreselleşen dünyası, personeli kendine çekme, geliştirme ve elde tutma konusunda büyük kuruluşların üstündeki baskıyı daha da artırmaktadır. İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Kent Conradson, Scania'nın mükemmel bir yetenek tabanı olmasına rağmen, kuruluşun 2020 hedeflerine ulaşmak için daha fazlasını yapması gerektiğini söylüyor.

Yetenek konusunda artan rekabetle Scania nasıl başa çıkacak?

Çalışanlarımız, başarıya ulaşmadaki tek ve en önemli faktördür. Adanmış ve sürece inanmış personelimiz olmadan, kurumsal hedeflerimizin hiçbirine ulaşamayız. Hedeflerimiz, sürdürülebilir taşımacılık alanında endüstri lideri olma amacımızı ortaya koyuyor. Buna ulaşmak için, konumumuzu sabitleştirecek yetenekleri temin etmemiz gerekiyor. Kuruluşumuzu zaten sahip olduğumuz engin ve derin uzmanlığımızın sağlam temelleri üzerine oturtmamız ve bunu yeni görevlere aksettirmemiz gerekiyor.

Böylesİne kabİlİyetlİ bİr kuruluşu İnşa etmek ve sürdürmek açısından karşılaşılan en büyük zorluklar nelerdir?

Zaman dâhilinde hem tutarlı hem de sürdürülebilir olan kusursuz liderlik, Scania'nın tüm dünyaya yayılan 42.000 kişilik ekibine hedeflerimize ulaşmak için ihtiyaç duyduğumuz temeli sağlayacak. 100'den fazla ülkede operasyonları olan küresel bir kuruluş olarak zaten çok kapsamlı bir iş gücüne sahibiz. Bizim için zor olan, farklı temellerden, deneyimlerden ve farklı bilgi birikimlerinden insanları ihtiva eden ekipler oluşturarak bu çeşitlilikten fayda türetmek.

Küresel kuruluşumuz bünyesİndekİ tüm bu bİlgİ bİrikİmİnden ve deneyİmden ne kadar faydalanabİyoruz?

Her yıl, 2.500'e yakın çalışanımız kuruluş içerisinde görev değişimi fırsatından yararlanıyor. Bu, Scania'nın dünya geneline yayılan farklı birimlerindeki uzmanlara nasıl odaklandığına dair çok güzel bir örnektir. Bununla birlikte, gelişme ve yeni görevler üstlenme fırsatlarıyla, kuruluş içi hareketliliği idame ettirmek çok önemlidir.