Türkiye
ÜRETİM VE LOJİSTİK

ÜRETİM VE LOJİSTİK

İş alanı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRMELER

Üretim, iş yapmanın daima daha akıllıca ve daha iyi yollarını aramak için kendinizle ve etrafınızdaki insanlarla yarışma fırsatı sunar. Sürekli iyileştirme, günlük faaliyetlerin doğal bir parçasıdır.

Strateji, iş yeri yaralanmalarını en aza indirgemek, verimliliği artırmak ve iş yapma yöntemlerini geliştirmek amacıyla sürekli iyileştirmeler üzerinde çalışmaktır. Tüm çalışanlar iyileştirme çalışmasına katkıda bulunur. Bu da, bağlılık ortaya çıkaran ve gurur veren bir şeydir.

Bu çalışma çoğunlukla, iş arkadaşlarıyla ve yöneticilerle yakın işbirliği içerisinde çalışarak ekipler halinde yürütülür ve her bireye kendi günlük işini geliştirme fırsatı verilir. Kalite talepleri yüksektir ve ana sorumluluk tüm ekip tarafından üstlenilir.

İyi eğitimli teknisyenlere olan talep her daim yüksek olmakla birlikte, genç mezunlar da hem modern yönetim alanlarında hem de kendi ihtisas alanlarında gelişmek için geniş olanaklara sahiptir. Görevler arası iletişim, araştırma ve geliştirmeden nihai ürüne kadar ürünün daha iyi anlaşılmasına olanak tanır.