Türkiye
Pazarlama ve iletişim

Pazarlama ve iletişim

İş alanı

SCANIA MARKASINI DESTEKLER

Scania'nın iletişim faaliyetleri, kuruluş ve müşteriye yönelik değer önermemiz hakkında bilgi sağlayarak işletmemizi desteklemeyi amaçlar.

Scania'nın markasını ve temel değerlerini destekleyen iletişim uzmanları iletişim operasyonlarını koordine etme, basın ve medya ilişkilerini yönetme, ticari gösterimlerde faaliyetleri koordine etme ve basın toplantısı ve sürücü müsabakaları gibi etkinlikleri organize etme gibi görevler dâhilinde yerel bağlamda görev üstlenir.

Amaç, Scania'nın sürdürülebilir çözümler vasıtasıyla kalkınmaya yön vermeye ve müşteri kârlılığını artırmaya nasıl yardımcı olduğunu daha geniş kitlelere aktarmak ve ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve değerlerimiz hakkında bilgi sağlamaktır.