Türkiye
FİNANS

FİNANS

İŞ ALANI

FİNANS ORGANİZASYONUNDA ÇALIŞMAK

Bir kuruluşu etkin biçimde yönetmek için ekonomik perspektif sahibi olmak çok önemlidir. Scania'nın tüm bölümlerine katılımı olan finans organizasyonu, günlük operasyonlarda kilit bir rol oynar.

Finans servisi çalışanları, muhasebe, finansal kontrol, finans ve kredi analizi dâhil pek çok farklı alanda çalışır. Amaç, ürün geliştirmeden nihai ürünü teslim etmeye ve hizmetleri sağlamaya kadar tüm süreçlerde ekonomik perspektif sağlamaktır.

Hem bir kuruluş hem de bir işveren olarak Scania'nın sürdürülebilirliğine katkı sağlama ve farklı alanlardaki kararlara etki etme fırsatınız bulunmaktadır. Başka bir deyişle, daha iyi bir işletmeye olanak tanırsınız.