You seem to be located in .

Daha fazla bilgi için Scania pazar sitenize gidin.

Teknoloji

Düşük karbonlu çözümler

Taşımacılık sektörü hızla değişiyor ve daha temiz, daha güvenli ve daha akıllı çözümlere geçişi sağlamak için yenilikleri hızla hayata geçirmemiz gerekiyor. Scania'nın modüler platformu gibi temel güçlü yönlerimizi yeni çalışma yöntemleriyle birleştirerek, yarının taşımacılık sistemini şekillendirecek fikirleri ve teknolojileri hızla geliştiriyoruz.

 

Scania'da inovasyon, büyük ölçüde düşük karbonlu taşımacılık çözümlerini geliştirmeye odaklanmıştır. Bu, yenilenebilir yakıtlarla çalışan verimli güç aktarma organları gibi günümüzde geçerli sürdürülebilir ulaşım çözümlerine önemli miktarda yatırım yapılması anlamına gelir. Aynı zamanda, geleceğin otonom, bağlantılı ve elektrikli taşıma teknolojilerini geliştirmek için uzun vadeli kararlar alıyoruz.

Teknoloji

Scania, taşımacılık endüstrisinde yenilenebilir yakıtlarla çalışan en geniş araç yelpazesine sahiptir ve otonom ve elektrikli taşımacılık çözümlerinde teknolojik lider konumundadır.

 

Taşımacılık, tarihinin en büyük değişimlerinden birini yaşıyor. İş ortamımız, her an ortaya çıkan yeni teknolojiler ve iş modelleriyle her zamankinden daha değişken ve dinamik. Scania'da, bugünün ve yarının iş ihtiyaçları arasında doğru dengeyi sağlayan, gelecek için net bir yol haritası geliştirerek bu değişikliklere yanıt veriyoruz. Bu, bugün geçerli olan sürdürülebilir taşımacılık çözümleri için önemli ölçüde teknoloji yatırımı yapmayı ve aynı zamanda yarının otonom, elektrikli ve bağlantılı taşıma teknolojilerini geliştirmeyi kapsamaktadır.

 

Modüler yaklaşımımızı kullanarak ve geniş bir teknoloji iş ortağı yelpazesiyle çalışarak, yarının otomatik, elektrikli ve bağlantılı taşımacılık çözümlerini bugünün taşımacılığına hızlı yeniliklerle getiriyoruz. Pilot çalışmalarımız (Almanya, İsveç ve İtalya'daki e-otoyol denemelerimiz ve otonom konsept araçlarımız gibi) çok önemli yapı taşlarıdır ve olasılıkları keşfetmemizi, yeteneklerimizi geliştirmemizi ve müşterilerimize ve iş ortaklarımıza yeni teknolojilerin potansiyelini göstermemize olanak tanır.

Araştırma

Scania'nın araştırma ve geliştirme organizasyonu, müşterilerimiz için en yüksek kaliteyi, verimliliği ve kârlılığı sağlayan ürün, hizmet ve çözümleri geliştirir. Ar-Ge'nin yenilikleri büyük ölçüde düşük karbonlu taşımacılık çözümlerini geliştirmeye odaklanmıştır.

 

Scania'nın araştırma ve geliştirme ortamında, şimdiki zamanda ve gelecekte aynı anda yaşıyor gibiyiz. Her projede müşteri ihtiyaçlarını, çevremizdeki değişiklikleri, yasal gereklilikleri ve rakiplerimizin nerede olduğunu göz önünde bulundurur ve değerlendiririz. Her değişiklik genel tabloya etki eder. Yakıt verimliliği motor gücü ile dengelidir; ağırlık, güvenlik ve yükleme kapasitesi ile dengelenmiş olsa da, müşterilerimiz için kalite her zaman için bir numaralı önceliğimizdir.

 

Otonom, elektrikli ve bağlantılı taşımacılık çözümleri gündemde üst sıralarda yer alıyor, biyoyakıt çözümlerini kullanan çözümler de öyle. Scania, fosil yakıt alternatiflerini kullanan ve etanol ile çalışan kamyon ve otobüslerden, sıvılaştırılmış veya sıkıştırılmış biyogaz kullanan araçlara kadar piyasadaki en kapsamlı motor portföyünü sağlamaktadır. Tüm Euro 5 ve Euro 6 motorlarımız biyodizel-HVO ile; ayrıca araçlarımızın hemen hemen tamamı da biyodizel-FAME ile çalıştırılabilir. Burada ve şimdi mevcut olan bu sürdürülebilir taşımacılık çözümleri, onlarca yıllık yoğun motor araştırma ve geliştirme çalışmalarının sonucudur.

Dijitalleşme

Dijital dönüşüm, toplumun tüm kesimlerini etkiliyor; şirketleri ve kuruluşları değiştiriyor. Scania'da fırsatları görüyoruz ve dijital ortamın ve sunduklarının avantajını kullanmak için çalışmalarımıza hız veriyoruz.

 

Kentleşme ve sürdürülebilirliğin yanı sıra dijitalleşme de, toplumu ve taşımacılık endüstrisini etkileyen küresel ana eğilimlerden biridir. Dijitalleşme, sürdürülebilir taşımacılık ekosistemi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir; ürünler, üretim süreçleri ve tedarik zincirleri birbiriyle daha bağlantılı hale geliyor, gelişen teknolojiler yeniliği teşvik ederek yeni riskler ve fırsatlar yaratıyor, dijitalleşme de ulaşım sektöründeki iş modellerini değiştiriyor.

 

Scania'da, temel süreçlerimizi iyileştirmek ve yeni iş fırsatları yaratmak için dijital teknolojiyi uyguluyoruz. Dijitalleşme, insan ve gezegenle ilgili olanlardan müşteriler ve iş ortaklarıyla olanlara, kârlılık ve gelecekteki büyüme rakamlarımıza kadar Scania'nın tüm kurumsal hedefleri için iş değeri yaratır.

Girişimcilik

Taşımacılık endüstrisi, elektrikli ürünler ve otomasyondan dijitalleşmeye kadar bir dizi yeni teknoloji dalgasının etkisi altında. Bu durum da Scania'nın iş modelini dönüştürüyor ve şirketimiz ağır hizmet aracı üreticisi konumundan sürdürülebilir taşımacılık çözümleri sağlayıcısına dönüşüyor. İşimizin gelişmesine paralel biçimde, bu değişime yanıt verecek becerilere sahip olduğumuzu göstermemiz gerekir.

 

Scania'nın vereceği yanıtı, önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyacağımız becerileri hedefleyen bir işe alma sürecinin yanı sıra, halihazırda sahip olduğumuz çalışanlarımızı geliştirebilme başarımız belirleyecek. Bunu desteklemek için Scania'da doğru kültürü geliştirmemiz, esnekliği ve merakı teşvik etmemiz ve atılımcı, girişimci bir zihniyeti teşvik etmemiz gerekiyor. 

 

Ayrıca, yaptığımız her şeyin merkezinde sürdürülebilirlik olmalı ve çalışanlarımızın stratejimizi benimsemiş olmasını sağlamalıyız. Yenilikçilik farklı ve yeni bakış açılarına dayanır; bireyselliğin kabul edildiği ve değer verildiği kapsayıcı bir çalışma kültürü ile iş gücünde çok sesliliği geliştirmemiz de gerekiyor.

 

Modüler yaklaşımımızı kullanarak ve geniş bir teknoloji iş ortağı yelpazesiyle çalışarak, yarının otomatik, elektrikli ve bağlantılı taşımacılık çözümlerini bugünün taşımacılığına hızlı yeniliklerle getiriyoruz. Pilot çalışmalarımız (Almanya, İsveç ve İtalya'daki e-otoyol denemelerimiz ve otonom konsept araçlarımız gibi) çok önemli yapı taşlarıdır ve olasılıkları keşfetmemizi, yeteneklerimizi geliştirmemizi ve müşterilerimize ve iş ortaklarımıza yeni teknolojilerin potansiyelini göstermemize olanak tanır.

SCANIA'nın Otonom Taşıma Çözümleri

Scania, yenilikçi kamyon taşımacılığı çözümlerinin her zaman ön saflarında yer almıştır, otonom taşımacılık için de aynı şey geçerlidir. Scania'nın Otonom Taşıma Çözümleri sistemi, önde gelen teknoloji tedarikçileri ve akademik kurumlarla iş birliği içinde geliştirilmiştir.

 

Otomasyonun, taşımacılık üzerinde devrim niteliğinde bir etkiye sahip olacağı görülüyor, enerji verimliliğini ve güvenliği artırarak trafik tıkanıklığı sorunlarını gidereceği tahmin ediliyor. Otonom kamyonlar, gelecekte ağır yük taşımacılığını kökten değiştirecek, lojistik akışlarını dönüştürecek ve malların durma olmadan daha uzun mesafeler boyunca taşınmasını sağlayacak. Otonom toplu taşıma ise daha fazla araç paylaşımı, daha küçük araçlar, daha fazla frekans ve daha fazla rahatlık ve konfor sunan daha doğrudan hatları teşvik edecek.

 

Aslında, otonom taşımacılığa geçiş zaten şu anda gerçekleşiyor. Otonom taksi ve otobüs denemeleri şu an için devam ediyor ve dünyadaki birçok lojistik merkez, kısmen veya tamamen otonom hale geliyor.

 

Kendi kendine giden kamyonlar, Scania'nın otonom taşımacılık portföyünün yalnızca bir unsurudur. Otonom Taşımacılık Çözümleri, Scania'nın lojistik işlemlerini, görevlerin araçlara atanmasını ve araçlar ile altyapı arasında bilgi paylaşımını kapsayan eksiksiz bir sistemdir. Her taşımacılık çözümü, müşterinin ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanır.

 

Otonom kamyonlar, entegre zekaları sayesinde çevrelerini yorumlayabilir ve çevreye uyum sağlayarak önceden belirlenmiş görevleri yerine getirebilir.

 

Her ne kadar gelişimin ilk aşaması, madenler ve limanlar gibi endüstriyel alanlardaki sistemlerin test edilmesi olsa da, bunlar yakın gelecekte genel yol kullanımı kapsamında mevcut olacak. Nispeten kontrollü endüstriyel ortamlarda başlamak, Scania'ya sistemleri daha karmaşık ortamlarda kullanmadan önce iyice geliştirmek için benzersiz bir fırsat vermektedir.