You seem to be located in .

Daha fazla bilgi için Scania pazar sitenize gidin.

Taşımacılık ve Gündem 2030

Dünya, tüm insanlar ve toplumun tüm sektörleri için yaklaşık 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinin etrafında birlik olmuş durumdadır. Scania'nın söz konusu hedeflere ulaşılmasına yaptığı katkı, bunları sürdürülebilir iş çözümlerine dönüştürmektir. 

Agenda 2030 (2030 Gündemi) inisiyatifi; devletler, iş dünyası ve daha geniş anlamda sivil toplum arasında iş birliği yapılmasını gerektiren ortak bir eylem planıdır. 17 hedefin gerek toplumsal gerekse iş dünyası için köklü değişimler getirebileceğine inanıyoruz. 

Etkili bir taşımacılık sistemi, rekabetçi ve sağlam bir ekonomi için temeldir. Mal ve insan akışındaki verimlilik, kalkınma sonuçlarının kritik bir sağlayıcısıdır ve gıda güvenliği, eğitim, yoksulluğun azaltılması, homojen büyüme ve daha fazlasına katkıda bulunur. Mevcut haliyle taşımacılık, aynı zamanda CO2 emisyonları, hava kirliliği, trafik sıkışıklığı ve trafik kazaları gibi olumsuz etkilerle ilişkilidir. Verimli ve çevreci taşımacılık çözümleri henüz herkes için mevcut değildir. Önümüzdeki yıllarda, insan ve mal taşımacılığında toplumların, şehirlerin ve toplulukların ihtiyaçlarını karşılayan sürdürülebilir bir taşıma sistemi geliştirme fırsatına sahibiz. İnsanları birbirine bağlayan, pazarlar oluşturan ve ekonomik ve sosyal kalkınmayı herkes için erişilebilir hale getiren bir taşıma sistemi. Taşıma sistemleri, insanların yaşam kalitesi üzerindeki etkiyi en üst düzeye çıkarmak için güvenli, ekonomik ve erişilebilir olmakla birlikte, aynı zamanda insanlar ve geçim kaynakları üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirecek biçimde geliştirilmelidir. Taşımacılık çözümlerinin sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerindeki etkisini, hammaddenin çıkarılmasından elde edilen ürünün kullanım ömrünün sonuna kadar olduğu gibi, yaşam döngüsü perspektifinden düşünmeliyiz.

İklim değişikliği ve bunun ortaya çıkardığı etkilerle mücadele, şu anda taşımacılık sektörü için ana önceliktir. Scania'nın stratejik yönü, sürdürülebilir bir taşıma sistemine geçişte Öncü Rol üstlenmektir. Scania 2018 yılında, gelecekte fosil içermeyen bir ticari taşımacılık sisteminin nasıl göründüğünü ve 2050'ye kadar neler elde edilebileceğini görmek için Pathways çalışmasını başlattı. Sorunun bir parçasıyız, ancak diğerleriyle birlikte çözümün de parçasıyız.

SKH 1 - Yoksulluk yok

Güvenilir ve etkili taşıma sistemleri, kapsayıcı kalkınma ve yoksulluğun azaltılması için bir ön koşuldur.

SKH 2 - Sıfır açlık

Tarımdaki verimli lojistik zincirler, pazara ve ekonomik gıdaya erişimi sağlar.

SKH 3 - Sağlık ve​esenlik

Taşımacılık endüstrisi, şehirlerimizdeki hava kirliliğine önemli katkıda bulunur ve erken ölümlere ve hastalıklara neden olur. Her yıl trafik kazalarında bir milyondan fazla insan hayatını kaybetmektedir.

SKH 4 - Kaliteli eğitim

İyi işleyen uygun fiyatlı, yerel bir ulaşım sistemi, eğitim tesislerine erişim sağlar ve eşit öğrenme fırsatlarını teşvik eder.

SKH 5 - Cinsiyet eşitliği

Güvenli ve ekonomik ulaşım seçenekleri; kadınların katılımını, eğitimini, üretkenliğini ve sağlığını artırmanın anahtarıdır. Taşımacılık, kadın nüfusta istihdamı da artırabilir. 

SKH 6 - Temiz su ve hijyen

Etkili ve temiz bir taşımacılık sistemi, suya ve hijyene erişim sağlar. Öte yandan, taşımacılık ve imalat endüstrilerinden kaynaklanan emisyonlar su kalitesini olumsuz etkilemektedir. 

SKH 7 - Ekonomik ve temiz enerji

Taşımacılık sektörü günümüzde büyük ölçüde fosil yakıt kullanmaktadır. Motor ve aktarma organı geliştirmenin yanı sıra taşımacılık sistemiyle ilgili verimlilik önlemlerinin ve yenilenebilir yakıtların bir araya getirilmesi herkes için modern enerji sağlayabilir.

SKH 8 - İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme

Taşımacılık sektörü; küresel ölçekte üretkenlik, istihdam yaratma ve ekonomik büyüme sağlayıcısıdır. Bununla birlikte, değer zincirleri içinde insana yakışır işin teşviki halen bir zorluk olmayı sürdürüyor.

SKH 9 - Sanayi, inovasyon ve altyapı

Temiz ve sürdürülebilir teknolojideki yenilikler, günümüzde taşıma endüstrisindeki Ar-Ge yatırımlarının aslan payını oluşturmaktadır. Büyük bir endüstri olarak taşımacılık, Akıllı Taşıma Sistemleri (ITS) ve temiz teknoloji gibi yeniliklerin anlaşılmasını hızlandırıyor.

SKH 10 - Daha az eşitsizlik

İyi geliştirilmiş taşımacılık altyapısı, kentsel ve kırsal alanları birbirine bağlayarak iş, eğitim ve hizmetler gibi fırsatlar açısından daha adil erişim sağlayabilir. 

SKH 11 - Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar

İyi planlanmış ve tasarlanmış taşımacılık sistemleri, bölgeleri ve insanları birbirine bağlayarak hizmet ve mal erişimine olanak tanır. Erişilebilir ve ekonomik toplu taşıma ve lojistik, kalkınmayı ve fırsatları artırır.

SKH 12 - Sorumlu tüketim ve üretim

Akıllı taşıma sistemleri sürdürülebilir tüketim ve üretim ile paralel gider. Atıkla dolu lojistik sistemlerden akıllı, bağlantılı ve sürdürülebilir lojistiğe geçiş.

SKH 13 - İklim eylemi

Taşımacılık sektörü, günümüzde enerji ile ilgili toplam CO2 emisyon miktarının neredeyse dörtte birinden sorumludur. İklim değişikliği, gezegenimiz için en büyük tehditlerden biridir ve mevcut haliyle taşımacılık endüstrisi de CO2 emisyonları, hava kirliliği, trafik sıkışıklığı ve trafik kazaları gibi olumsuz etkilerle doğrudan ilişkilidir. Daha sürdürülebilir bir taşıma sisteminin kurulması, iklim değişikliği ve beraberinde gelen olumsuz etkilerle mücadelede kritik öneme sahip olacaktır. 

SKH 14 - Suyun altındaki hayat

Denizdeki taşımacılık sistemlerinin yaygınlaşması, deniz ve kıyı ortamlarını bozmakta ve kara taşımacılığından kaynaklanan CO2 emisyonları okyanusların daha asitli hale gelmesine neden olmaktadır. 

SKH 15 - Karada yaşam

Mevcut taşıma sistemleri karadaki ekosistemleri bozmaktadır. Karada sürdürülebilir bir yaşam sağlamak için gelecekteki uygulamaların, altyapı gelişiminin ön planlama aşamasına sürdürülebilirlik faktörlerini dahil etmesi gerekir. 

SKH 16 - Barış, adalet ve güçlü kurumlar

Taşımacılık, çatışma sonrası toplumların yeniden inşaasında kilit bir sağlayıcıdır.

SKH 17 - Hedefler için ortaklıklar

Bilgi, uzmanlık, teknoloji ve kaynakların paylaşılmasına yönelik çok paydaşlı ortaklıklar, küresel ölçekte SKH'leri elde etmenin anahtarıdır.