You seem to be located in .

Daha fazla bilgi için Scania pazar sitenize gidin.

ScanIa'nın bilimsel hedefleri

Scania'nın hedefi, sürdürülebilir bir taşıma sistemine geçişte öncü rol üstlenmektir. Gerek şirket olarak gerekse taşımacılık dünyasının Paris İklim Anlaşması'nda kararlaştırıldığı gibi, 2050 yılından önce fosil yakıt kullanımını tamamen bırakmış olacağından eminiz.

Taahhüdümüzü göstermek ve ilerleme durumu konusunda şeffaf olmak amacıyla küresel ısınmayı sınırlamak için bilimsel ölçekte ve tempoda emisyonları azaltmayı taahhüt eden bilimsel karbon azaltma hedefleri (SBT) belirledik.

 

Bu taahhüt, belirlenen hedefler yalnızca doğrudan küresel operasyonlarımızdan değil, aynı zamanda müşterilerimizin araçlarından kullanım sırasında kaynaklanan emisyonları da kapsadığından, karbon azaltma hedeflerimizde radikal bir sıçramayı temsil ediyor.

 

Kurumsal hedeflerimizle tamamen uyumludur ve üretim ve lojistikten ürün geliştirme ve satış önceliklerine kadar faaliyet alanlarımızdaki yatırım kararlarını doğrudan etkileyeceklerdir. Ama iş bununla bitmiyor. Hedeflere ulaşabilmek için Scania müşterilerinin operasyonlarını rakiplerine ve genel olarak sektöre göre daha düşük iklim etkisiyle yönetmesi gerekecek.

ScanIa: Sera Gazı Envanteri

Scania'nın iklim üzerindeki etkisi hesaplanırken, Sera Gazı Protokolü kullanılır. GHG Protokolü ticari faaliyetlerden, değer zincirlerinden ve azaltma eylemlerinden kaynaklanan sera gazı (GHG) emisyonlarını ölçmek ve yönetmek için en sık kullanılan küresel standarttır.

 

GHG protokolü yalnızca karbondioksit (CO2) değil, aynı zamanda metan (CH4), azot oksit (N2O), hidroflorokarbonlar (HFC), perflorokarbonlar (PFC) ve sülfür hekzaflorür (SF6) gibi birkaç sera gazını da dikkate alır.

 

Protokol, bir şirketin emisyon miktarını belirlerken ısıtma, motor testi ve şirket araçları gibi kendi faaliyetlerinden kaynaklanan doğrudan karbon emisyonlarını Kapsam 1 ve satın alınan elektrik, ısı ve buharın oluşturduğu dolaylı emisyonları Kapsam 2 olarak ayırır.

 

Kapsam 3, dolaylı değer zinciri emisyonlarımızdır. Bunlar, tedarik zincirindeki parçaların ve bileşenlerin üretiminden ürünlerimizin kullanımına ve kullanım ömrünün sonuna kadar oluşan tüm emisyonları içerir.

 

Bilimsel Hedeflerimiz, tüm Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımızı ve ürünlerimizin kullanımından kaynaklanan emisyonları (Kapsam 3) kapsar. Kapsam 2 kategorisi tek başına toplam emisyonlarımızın yüzde 96'sından fazlasını ifade eder.

 

Scania'da, küresel kara taşımacılığımızı (Kapsam 3, Nakliye ve Dağıtım) kapsayan karbon azaltma hedefleri de belirledik. 2015 ve 2025 arasında, taşınan ton başına CO2 miktarını yüzde 50 azaltacağız. 

ScanIa'nın Bilimsel İklim Hedefleri

Kapsam 1 ve 2

2015 yılı başlangıç olarak kabul edilmek üzere, Scania Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını 2025 yılına kadar yüzde 50 azaltacak Böylece, ne kadar büyürsek büyüyelim, söz konusu kapsamlardan kaynaklanan CO2 emisyon miktarı yarı yarıya azalacak. Yapılacaklar arasında enerji verimliliği önlemleri, fosil yakıtlardan biyoyakıtlara geçiş ve fosilsiz enerji sözleşmeleri yer almaktadır.

 

Bu hedefin yapı taşları; 2020 (2010) için Fosilsiz Elektrik hedefimiz ve araç başına yüzde 33'lük Enerji Verimliliği 2020 (2010) hedefimizdir.

 

Bilimsel Hedef Belirleme girişimine (SBTi) göre, bu on yıllık dönemde Kapsam 1 ve 2'deki yüzde 50'lik azalma hedefi çok iddialı, ancak SBT'deki en katı karbonsuzlaştırma senaryosu olan 1,5 derecelik senaryo ile uyumlu.

Kapsam 3

Faaliyetlerimizden kaynaklanan karbon emisyonlarının yüzde 96'sından fazlası, ürünler kullanılırken üretilmektedir. Scania, her zaman için ürünlerinin kullanımı sırasındaki gerçek iklim etkisini, Kuyudan Tekere (WtW) ölçer, ayrıca yakıt veya elektrik üretiminde oluşan emisyonları da bu hesaba katar.

 

Bilimsel Hedef girişimine (SBTi) göre, bu hedef çok geniş kapsamlı ve geliştirilmiş olan en iddialı dekarbonizasyon senaryosuyla da uyumludur.

 

Bu, kilometre başına CO2 eşdeğeri olarak ölçülen bir yoğunluk hedefidir. Scania, küresel olarak bağlantılı tüm kamyon ve otobüslerinden gelen işletim verilerini kullanarak ürünlerinden kaynaklanan iklim etkisini ölçecek. Hedef, 2025 yılında üretilen araçların 2015 yılında üretilen araçlara kıyasla kilometre başına %20 daha düşük CO2 emisyonuna sahip olacağı anlamına geliyor. Bir yıl boyunca kamyon ve otobüslerden gelen verileri toplayarak, gerçek enerji tüketimini ve kat edilen kilometreyi analiz etmek için kullanacağız. Daha sonra da iklim etkisini hesaplamak için kullanılan enerji türü hakkında bilgi ekleyeceğiz.

ScanIa iklim hedeflerine nasıl ulaşacak?

2025 yılına kadar operasyonlarımızda %50'lik CO2 azaltımı

Faaliyetlerimizden kaynaklanan emisyon miktarını 2015 ile 2025 arasında yüzde 50 oranında azaltmak için bazı alanlarda daha sıkı çalışmamız gerekiyor. Scania'nın temel değerlerinden biri olan Atığı Ortadan Kaldırma işte tam da burada devreye giriyor.

 

Bir diğer önemli alan ise, yerini aldıklarından daha az enerji kullanan makine ve cihazlara sürekli yatırım yapılmasını sağlayarak enerji verimliliği önlemlerini sıkı tutmamız.

 

Son olarak, tüm bu enerji israfını önledikten sonra fosil enerji kullanımımızı üretimimizde ve Ar-Ge faaliyetlerimizde yenilenebilir enerjiye dönüştürme fırsatlarını sürekli olarak incelemeyi sürdürmeliyiz. Küresel üretimimizde kullandığımız elektrik, bugün (2020'den beri) zaten fosilsiz durumdadır ve bu, küresel ölçekte ticari tedarikçi ağımızda da sürekli olarak genişlemektedir.

Ürünlerimizden kaynaklanan emisyonda %20'lik CO2 azaltımı

Kapsam 3 için Bilime Dayalı Hedefe (Ürün Kullanımı) ulaşmamıza yardımcı olacak dört ana faaliyet bloğu vardır.

 

Önümüzdeki yıllarda geleneksel ürünümüzde daha fazla verimlilik elde edeceğiz. Yeni güç aktarma sistemi ve bağlı bileşenler, önemli katkısını beklediğimiz bir unsurdur.

 

Müşterilerimizle birlikte, optimize edilmiş teknik özellikler (daha iyi boyutlandırılmış güç aktarma organları, daha iyi lastikler vb.) aracılığıyla ve araçların daha verimli bir şekilde (eğitim ve koçluk gibi sürücü hizmetleriyle) sürülmesini sağlayarak ek verimlilik alanları bulmamız gerekiyor.

 

Bu blok, yanma motoru için yenilenebilir yakıt veya gaz kaynaklarına geçişi de içermektedir. Biyogazla çalışan bir araç, Kuyudan Tekerleğe (WtW) emisyon miktarını, bir fosil dizel eşdeğeriyle karşılaştırıldığında anında %80'e kadar azaltır. Taşımacılık ekosisteminde daha fazla iş ortaklığı aracılığıyla ve müşteriler, taşımacılık satın alıcıları, altyapı sağlayıcıları, yakıt sağlayıcıları ve diğer karar vericilerle yakın çalışarak bu süreci hızlandıracağız.

 

Daha sürdürülebilir bir ulaşım sistemine geçişin anahtarı, elektrikli ürünlere hızlı geçiştir. Şimdiden, kentsel uygulamalar için fiş bağlantılı hibrit otobüsler ve kamyonlar ile tamamen elektrikli şehir içi otobüsler ve kamyonlar sunuyoruz. Avrupa enerji ağında çalışan elektrikli araçlar, km başına CO2 emisyonunu yarıya indirecektir.

 

Son olarak, elektrikli ürünlerimizde kullanılan elektriğin yenilenebilir kaynaklardan gelmesini sağlamalıyız. Yeşil elektrikle çalışan elektrikli araçlar, CO2 emisyonunu fosil yakıtla çalışan geleneksel bir dizel araca kıyasla %98'e varan oranda azaltacaktır.

Daha büyük görseller için aşağıdaki resimlere tıklayın