You seem to be located in .

Daha fazla bilgi için Scania pazar sitenize gidin.

SCANIA'da Sürdürülebilirlik

 

Sürdürülebilir çözümler aracılığıyla müşteri kârlılığını artırmak ve iş sorumluluğunu hiç bırakmamak, kârlı bir şirket olmayı sürdürmenin tamamlayıcı uzun vadeli perspektifleridir. Topluma yaptığımız katkının özünde sürdürülebilir taşımacılık çözümleri sağlamak olsa da, bu, sorumluluğumuzun burada bittiği anlamına gelmez.

Scania, 100'den fazla ülkede müşterisi olan ve beş kıtada faaliyet gösteren küresel bir şirkettir. Operasyonlarımız ve ürünlerimiz her gün milyonlarca insanı hem doğrudan hem dolaylı olarak etkiler. Scania için sorumlu bir işletme olmak, malzemeleri tedarik etme yöntemlerimizden ürünlerimizin kullanım ömrü sonuna kadar değer zincirimizin her aşamasında bu etkileri anlamak ve yönetmek demektir.

 

Scania'in önümüzdeki on yılda sürdürülebilirlik açısından kurumsal odak noktaları, sosyal ve çevresel etkimiz çerçevesinde ve paydaşlarımızla uyumlu biçimde tanımlanır.

 

Scania iş stratejisinin bir parçası olarak, sürdürülebilir biçimde gelecekte de faaliyet gösterebilmek için başarılı olmamız gereken öncelikli üç alan belirledik: karbonsuzlaştırma, döngüsel iş ve insan sürdürülebilirliği.

 

Sürdürülebilir çözümler aracılığıyla müşteri kârlılığını artırmak ve iş sorumluluğunu hiç bırakmamak, kârlı bir şirket olmayı sürdürmenin tamamlayıcı uzun vadeli perspektifleridir. 

Sürdürülebilir taşıma

Sürdürülebilir taşımacılık, insan sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atmadan veya çevre üzerinde tehlike oluşturmadan, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunarak insan ve malzeme taşınmasıdır.

 

Taşımacılık sistemini sürdürülebilir bir niteliğe dönüştürmek için bir tek doğru çözüm yoktur. Bunun yerine, dünyanın farklı yerlerindeki özel taşıma uygulamasını ve taşımacılık ve lojistik altyapısının doygunluk düzeyini dikkate alan bütünsel bir yaklaşım gereklidir.

Sorumlu işletmecilik

Scania'nın sürdürülebilirlik yaklaşımı, temel değerlerimize ve çalışma biçimimize sıkı sıkıya bağlıdır. İşimizin her açıdan sürdürülebilir olmasını sağlamak ve en yüksek sosyal, etik ve çevresel standartlarla uyumlu olmak için çabalıyoruz.

 

Operasyonlarımızda ve değer zincirimizde yüksek standartları takip etmek, ürün ve hizmet geliştirmeye dönüştürülebilecek deneyimi, bilgiyi ve yeteneği oluşturarak, aynı zamanda piyasada ihtiyaç duyulan güvenilirliği kendimize sağlayarak taşımacılık oyununu değiştirme yeteneğimizi güçlendirecektir.