ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .
ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
ประเทศไทย
ภูมิภาคการขาย
หน่วยการผลิต

ตัวเลือกการใช้งานเชื้อเพลิง

ไม่เป็นรองใคร

Scania มอบทางเลือกในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซสำเร็จรูป ไฮบริด ไบโอเอธานอล ไบโอดีเซล หรือ HVO ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานระดับ Euro 6 ของตลาด เพื่อให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดตัวเลือกพลังงานหมุนเวียนของเรา เราจึงเลือกเฉพาะประเภทเชื้อเพลิงที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO₂ ได้มาก และมีให้เลือกใช้งานในตลาดด้วยราคาที่เหมาะสมเท่านั้น

ลดปริมาณ CO₂

ให้คุณลดการปล่อยก๊าซ CO₂ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน

ตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ

ตัวเลือกที่พร้อมรองรับการดำเนินงานด้านระบบขนส่งทุกประเภทและทุกรูปแบบการใช้งาน

ขับเคลื่อนไปข้างหน้า

ทรงพลังจนคุณไม่สามารถบอกความแตกต่างจากการใช้งานเชื้อเพลิงดีเซลแบบเดิมได้

ก๊าซชีวภาพ

ก๊าซชีวภาพคือ เชื้อเพลิงที่ผสมระหว่างก๊าซประเภทต่างๆ ที่เกิดจากการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุ ก๊าซชีวภาพสามารถผลิตได้จากวัตถุดิบต่างๆ เช่น ของเสียจากภาคเกษตรและระบบขยะเทศบาล ภาพ: สามารถลดการปล่อยก๊าซ CO₂ ได้ถึง 90% เมื่อเทียบกับดีเซลมาตรฐาน

ก๊าซธรรมชาติ

ก๊าซธรรมชาติคือ ก๊าซมีเทนที่พบได้ตามช่องว่างภายในโพรงเปลือกโลก แม้ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิล แต่ก๊าซธรรมชาติก็ผลิตก๊าซ CO₂ น้อยกว่าดีเซล ภาพ: สามารถลดการปล่อยก๊าซ CO₂ ได้ถึง 20% เมื่อเทียบกับดีเซลมาตรฐาน

ไบโอดีเซล

ไบโอดีเซล (หรือ FAME - เมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน) สามารถผลิตจากทรัพยากรหลายประเภท เช่น ต้นเรพซีด และน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว เนื่องจากมีให้ใช้งานในปริมาณมาก จึงสามารถใช้งานแบบเดี่ยว หรือใช้ผสมกับเชื้อเพลิงดีเซลก็ได้ ภาพ: สามารถลดการปล่อยก๊าซ CO₂ ได้ถึง 66% เมื่อเทียบกับดีเซลมาตรฐาน

HVO

HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) สามารถผลิตได้จากหลายแหล่ง เช่น น้ำมันที่ใช้แล้ว น้ำมันเรพซีด น้ำมันปาล์ม หรือไขมันสัตว์ และนำมาใช้เพื่อผลิตเชื้อเพลิงดีเซลแบบชีวภาพคุณภาพสูง

ไบโอเอธานอล

เนื่องจากสามารถผลิตได้จากวัตถุดิบที่เป็นของเสีย เช่น ต้นอ้อย ข้าวสาลี และข้าวโพด HVO จึงเป็นเชื้อเพลิงที่ผลิตได้ง่ายและมีแนวโน้มจะเป็นตัวเลือกเชื้อเพลิงที่ยั่งยืนสำหรับการใช้งานทั่วโลกในอนาคต

ไฮบริด

ระบบไฮบริดจะใช้พลังงานไฟฟ้าร่วมกับเชื้อเพลิงชีวภาพ ตัวเลือกนี้ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงลงได้อย่างมาก จึงทำให้เกิดการปล่อยไอเสียน้อยลง

"นอกเหนือจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทางบวกแล้ว เครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซยังมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ดีมากด้วย"

Jaques Chapin

ผู้จัดการของ STB, บริษัทด้านการขนส่งที่ Biocoop เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว ประเทศฝรั่งเศส

ค้นหาเชื้อเพลิงที่เหมาะกับคุณ

ตารางด้านล่างนี้แสดงข้อดีและข้อเสียของเชื้อเพลิงทางเลือกแต่ละประเภท เพื่อให้คุณพิจารณาเลือกหาเชื้อเพลิงที่เหมาะกับการใช้งานของคุณมากที่สุด และแสดงข้อมูลว่าเครื่องยนต์ของ Scania แต่ละรุ่นรองรับเชื้อเพลิงประเภทใดบ้าง

ก๊าซชีวภาพ
ก๊าซธรรมชาติ
ไบโอดีเซล
เหมาะที่สุดสำหรับ
ข้อดีและข้อเสีย
 • rich-text-image การจัดส่งภายในเมือง การจัดส่งสำหรับภูมิภาค การเก็บขยะ สินค้าทั่วไป
 • rich-text-image รถโดยสารสำหรับเมือง/ชานเมือง รถโดยสารระหว่างเมือง Bus Rapid Transit
 • rich-text-image ดีที่สุดในตัวเลือกทั้งหมด มอบกำลังแรงบิด GTW ที่เหนือชั้นสูงสุดถึง 44 ตัน อัตราการใช้งานเชื้อเพลิงที่ประหยัดที่สุดในรถกลุ่มเดียวกัน ระดับเสียงรบกวนต่ำ สามารถผสมกับก๊าซธรรมชาติได้
 • rich-text-image ไม่ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มที่ (โดยทั่วไปแล้วเหมาะสำหรับก๊าซแบบอัดมากกว่าแบบเหลว) ความสามารถในการบรรทุกน้อยลง (ประมาณ 700 กก. หรือ 675 กก.)
เหมาะที่สุดสำหรับ
ข้อดีและข้อเสีย
 • rich-text-image การจัดส่งภายในเมือง การจัดส่งสำหรับภูมิภาค การเก็บขยะ สินค้าทั่วไป
 • rich-text-image รถโดยสารสำหรับเมือง/ชานเมือง รถโดยสารระหว่างเมือง Bus Rapid Transit
 • rich-text-image ดีที่สุดในตัวเลือกทั้งหมด มอบกำลังแรงบิด GTW ที่เหนือชั้นสูงสุดถึง 44 ตัน อัตราการใช้งานเชื้อเพลิงที่ประหยัดที่สุดในรถกลุ่มเดียวกัน ระดับเสียงรบกวนต่ำ
 • rich-text-image สามารถผสมกับก๊าซชีวภาพได้ ไม่ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มที่ (โดยทั่วไปแล้วเหมาะสำหรับก๊าซแบบอัดมากกว่าแบบเหลว) ความสามารถในการบรรทุกน้อยลง (ประมาณ 700 กก. หรือ 675 กก.)
เหมาะที่สุดสำหรับ
ข้อดีและข้อเสีย
 • rich-text-image การจัดส่งสำหรับภูมิภาค การจัดส่งภายในเมือง การเก็บขยะ การก่อสร้าง การขนส่งสินค้า
 • rich-text-image การทำป่าไม้ รถโดยสารสำหรับเมือง/ชานเมือง รถโดยสารระหว่างเมือง Bus Rapid Transit บริการในโอกาสพิเศษ
 • rich-text-image จัดหาได้ในปริมาณมาก เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายประเภท โปรแกรมจูงใจจากรัฐบาลท้องถิ่น
 • rich-text-image เพิ่มอัตราการกินน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุดถึง 8% ลดกำลังลงสูงสุดถึง 8% ลดระยะเวลารอบการบำรุงรักษา
HVO
ไบโอเอธานอล /ED95
ไฮบริด
เหมาะที่สุดสำหรับ
ข้อดีและข้อเสีย
 • rich-text-image การจัดส่งภายในเมือง การจัดส่งสำหรับภูมิภาค การเก็บขยะ การก่อสร้าง การทำป่าไม้ สินค้าปริมาณมาก
 • rich-text-image การขนส่งสินค้า การขนส่งสินค้าหนัก รถโดยสารสำหรับเมือง/ชานเมือง รถโดยสารระหว่างเมือง Bus Rapid Transit บริการในโอกาสพิเศษ
 • rich-text-image เหมาะสำหรับการใช้งานทุกประเภท โปรแกรมจูงใจจากรัฐบาลท้องถิ่น บริหารจัดการได้ง่าย
 • rich-text-image เพิ่มอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นสูงสุดถึง 6% การจัดหาวัตถุดิบด้วยกรรมวิธีที่ส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่ำที่สุดยังมีจำกัด
เหมาะที่สุดสำหรับ
ข้อดีและข้อเสีย
 • rich-text-image การจัดส่งภายในเมือง การจัดส่งสำหรับภูมิภาค งานสนามบิน
 • rich-text-image รถโดยสารสำหรับเมือง/ชานเมือง รถโดยสารระหว่างเมือง Bus Rapid Transit
 • rich-text-image เทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ประสิทธิภาพของดีเซล จัดหาได้ทั่วโลกและสามารถผลิตเอธานอลในท้องถิ่นได้
 • rich-text-image ลดระยะเวลารอบการบำรุงรักษา จัดหาได้ทั่วโลกและสามารถผลิตเอธานอลในท้องถิ่นได้
เหมาะที่สุดสำหรับ
ข้อดีและข้อเสีย
 • rich-text-image การจัดส่งภายในเมือง การจัดส่งสำหรับภูมิภาค การเก็บขยะ
 • rich-text-image รถโดยสารสำหรับเมือง/ชานเมือง รถโดยสารระหว่างเมือง Bus Rapid Transit
 • rich-text-image ลดปริมาณการกินเชื้อเพลิง (ประมาณ 18%) เสียงรบกวนต่ำ (ได้รับการรับรอง Quiet-Truck/PIEK-Light) ใช้ร่วมกับ HVO 100% และไบโอดีเซลได้
 • rich-text-image ความสามารถในการบรรทุกน้อยลง (790 กก.) การลดการปล่อยก๊าซในพื้นที่ สมรรถนะในการขับขี่ที่ดีขึ้นด้วยการตอบสนองและการเปลี่ยนเกียร์ที่เร็วขึ้น
Map

มาปรึกษาเรื่องการทำธุรกิจกับเราสิ

ค้นหาตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ใกล้ที่สุด

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินจาก Scania

เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ ทุกวัน ทุกเวลา โดยไม่มีวันหยุด

โทรหาเรา
1800-019-888
ค้นหาตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ใกล้ที่สุด