ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .
ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
ประเทศไทย
ภูมิภาคการขาย
หน่วยการผลิต
การเงินและการประกันภัย

การเงิน

บริการที่ยืดหยุ่นเพื่อผลกำไรที่มากกว่าเดิม

จากประสบการณ์อันเชี่ยวชาญของเราเกี่ยวกับความเสี่ยงและมูลค่าคงเหลือในอุตสาหกรรมการขนส่ง เราจึงตระหนักดีว่าตัวเลขมีผลกระทบต่อธุรกิจของคุณเพียงใด ดังนั้น เราจึงสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินที่เหมาะสมกับคุณ ซึ่งปรับให้สอดคล้องกับระดับภาษีและสภาพแวดล้อมทางด้านกฎหมายในประเทศของคุณมากที่สุด

ค้นหาตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ

ตัวเลือกด้านการเงินที่คุณควรพิจารณา

*เราแนะนำให้คุณหารือและตรวจสอบตัวเลือกต่างๆ กับฝ่ายบัญชีของคุณ ก่อนทำตัดสินใจใดๆ

ใช่ ไม่ เริ่มต้นอีกครั้ง เรียนรู้เพิ่มเติม

ให้ธุรกิจของคุณก้าวไปไกลกว่าเดิม

Scania มอบข้อเสนอด้านการเงินที่ยืดหยุ่นเพื่อให้ตรงกับแผนการทางธุรกิจและงบประมาณของคุณ ไม่ว่าคุณจะวางแผนซื้อรถเพียงคันเดียวหรือตั้งเป้าจะขยับขยายฝูงรถทั้งหมดของคุณก็ตาม

สัญญาเช่าทางการเงินของ Scania
สัญญาเช่าดำเนินงานของ Scania
บริการให้กู้ยืมเพื่อซื้อรถของ Scania
ข้อเท็จจริง
ผลประโยชน์

คุณคือผู้ถือสิทธิ์เป็นเจ้าของรถ คุณจะต้องชำระค่าเช่าตามระยะเวลาและแผนการที่ตกลงไว้ และเมื่อครบกำหนดสัญญาเช่า คุณจะได้รับข้อเสนอในการซื้อยานพาหนะในมูลค่าคงเหลือที่น่าพึงพอใจ คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในด้านการบำรุงรักษา ภาษี และการรับประกันระหว่างระยะเวลาของสัญญาเช่า 

• คุณจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยที่ค้างชำระ

• ข้อดีด้านภาษีและ VAT

• ราคาที่ผู้ขายใหม่ยินดีซื้อ – คุณจะได้รับประโยชน์จากการดูแลและใช้งานอย่างระมัดระวัง

• ยานพาหนะจะแสดงในรายการยอดดุลเป็นสินทรัพย์ของบริษัท 

• ผสานเข้ากับบริการอื่นๆ ของ Scania ได้

ข้อเท็จจริง
ผลประโยชน์

บริการทางการเงินของ Scania คือผู้ถือสิทธิ์การเป็นเจ้าของยานพาหนะ คุณจะต้องชำระค่าใช้งานยานพาหนะเป็นอัตราคงที่ในแต่ละเดือนสำหรับการเช่าใช้งาน และส่งมอบยานพาหนะคืนให้กับ Scania เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสัญญา สัญญาเช่าดำเนินงานมักมาพร้อมกับสัญญาด้านการให้บริการ คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ภาษี และการรับประกันระหว่างระยะเวลาของสัญญาเช่า 

• ไม่มีมูลค่าความเสี่ยงหลงเหลือ 

• กระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้และกำไร เนื่องจากค่าใช้จ่ายรายเดือนที่คงที่

• การชำระเงินรายเดือนที่ชำระแยกจากกำไรจากการดำเนินการและขอชดเชยจากผลกำไรที่คิดภาษีได้

• ธุรกรรมนอกงบดุล

• ผสานเข้ากับบริการอื่นๆ ของ Scania ได้

ข้อเท็จจริง
ผลประโยชน์

ภายใต้สัญญากู้ยืมเงินของ Scania คุณจะได้เป็นเจ้าของรถตั้งแต่วันแรก คุณสามารถใช้รถเป็นหลักทรัพย์ คุณสามารถกู้เงินและแบ่งจ่ายเงินกู้เป็นงวดได้ การชำระเงินกู้คืนจะชำระผ่านตามแผนการชำระเงินที่ตกลงไว้ตามระยะเวลา • ค่าเสื่อมราคาทางภาษีจะอยู่ในบัญชีของคุณเอง และคุณชำระเฉพาะดอกเบี้ยสำหรับที่ค้างชำระเท่านั้น

• ค่าเสื่อมราคาของภาษีในบัญชีของลูกค้าเอง

• ราคาที่ผู้ขายใหม่ยินดีซื้อ – คุณจะได้รับประโยชน์จากการดูแลและใช้งานอย่างระมัดระวัง

• คุณจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยที่ค้างชำระ

• ผสานเข้ากับบริการอื่นๆ ของ Scania ได้

"บริการทางการเงินของ Scania มอบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของเรา"

Jan Tromp

ผู้ประกอบการ Jan Tromp Transport