ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .
ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
ประเทศไทย
ภูมิภาคการขาย
หน่วยการผลิต

ข้อมูลจำเพาะ

แหล่งพลังงานที่เชื่อถือได้ ทุกที่ ทุกเวลา

เลือกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เหมาะสำหรับคุณ

วิศวกรของเรามุ่งพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่อง พร้อมรักษามาตรฐานชั้นนำอันเป็นเลิศของ Scania ด้านความน่าเชื่อถือและคุณภาพ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเราสร้างบนแพลตฟอร์มเครื่องยนต์รุ่นล่าสุด เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานมากขึ้น และมีให้เลือกตั้งแต่รุ่นประหยัดเชื้อเพลิง/แบบไม่อิงมาตรฐาน ไปจนถึงรุ่นที่เป็นไปตามข้อกำหนด US Tier 4f ของสหรัฐฯ

ข้อมูลจำเพาะเครื่องยนต์

ประเภท การใช้งาน 50 เฮิรตซ์ 60 เฮิรตซ์ มาตรฐานการควบคุมการปล่อยไอเสีย
DC09 071A
PRP
253 kVA
278 kVA
EU Stage IIIA, China Phase III, CPCB-II**
DC09 071A
PRP
279 kVA
306 kVA
EU Stage IIIA, China Phase III, CPCB-II**
DC09 071A
PRP
304 kVA
328 kVA
EU Stage IIIA, China Phase III, CPCB-II**
DC09 071A
PRP
329 kVA
353 kVA
EU Stage IIIA, China Phase III, CPCB-II**
DC09 072A
PRP/ESP
253/280 kVA
278/309 kVA
ประหยัดเชื้อเพลิง
DC09 072A
PRP/ESP
279/310 kVA
306/338 kVA
ประหยัดเชื้อเพลิง
DC09 072A
PRP/ESP
304/335 kVA
328/361 kVA
ประหยัดเชื้อเพลิง
DC09 072A
PRP/ESP
329/361 kVA
366/405 kVA
ประหยัดเชื้อเพลิง
DC09 073A
PRP/ESP
253/280 kVA
278/309 kVA
EU Stage II, China Phase II, CPCB-I**
DC09 073A
PRP/ESP
279/310 kVA
306/338 kVA
EU Stage II, China Phase II, CPCB-I**
DC09 073A
PRP/ESP
304/335 kVA
328/361 kVA
EU Stage II, China Phase II, CPCB-I**
DC09 073A
PRP/ESP
329/361 kVA
366/405 kVA
EU Stage II, China Phase II, CPCB-I**
DC09 085A
PRP
260 kVA
US Tier 4f
DC09 086A
PRP
300 kVA
US Tier 4f
DC13 071A
PRP
366 kVA
411 kVA
EU Stage IIIA, China Phase III, CPCB-II**
DC13 071A
PRP
411 kVA
411 kVA
EU Stage IIIA, China Phase III, CPCB-II**
DC13 072A
PRP/ESP
373/408 kVA
421/460 kVA
ประหยัดเชื้อเพลิง
DC13 072A*
ESP
408 kVA*
471 kVA*
ประหยัดเชื้อเพลิง
DC13 072A
PRP/ESP
413/456 kVA
456/508 kVA
ประหยัดเชื้อเพลิง
DC13 072A
PRP/ESP
456/503 kVA
503/553 kVA
ประหยัดเชื้อเพลิง
DC13 072A
PRP/ESP
503/553 kVA
503/553 kVA
ประหยัดเชื้อเพลิง
DC13 073A
PRP/ESP
373/408 kVA
421/460 kVA
EU Stage II, China Phase II, CPCB-I**
DC13 073A
PRP/ESP
413/456 kVA
456/508 kVA
EU Stage II, China Phase II, CPCB-I**
DC13 073A
PRP/ESP
456/503 kVA
503/553 kVA
EU Stage II, China Phase II, CPCB-I**
DC13 073A
PRP/ESP
503/553 kVA
503/553 kVA
EU Stage II, China Phase II, CPCB-I**
DC13 084A
PRP
330 kVA
US Tier 4f
DC13 085A
PRP
370 kVA
US Tier 4f
DC13 085A
PRP
410 kVA
US Tier 4f
DC16 071A
PRP
500 kVA
540 kVA
EU Stage IIIA, China Phase III, CPCB-II**
DC16 071A
PRP
549 kVA
540 kVA
EU Stage IIIA, China Phase III, CPCB-II**
DC16 072A
PRP/ESP
601/661 kVA
650/715 kVA
ประหยัดเชื้อเพลิง
DC16 072A
PRP/ESP
651/716 kVA
700/770 kVA
ประหยัดเชื้อเพลิง
DC16 072A
PRP/ESP
701/771 kVA
728/800 kVA
ประหยัดเชื้อเพลิง
DC16 078A
PRP/ESP
601/660 kVA
600/660 kVA
ประหยัดเชื้อเพลิง
DC16 078A
PRP/ESP
650/715 kVA
650/715 kVA
ประหยัดเชื้อเพลิง
DC16 078A
PRP/ESP
700/770 kVA
702/772 kVA
ประหยัดเชื้อเพลิง
DC16 084A
PRP
400 kVA
US Tier 4f
DC16 084A
PRP
480 kVA
US Tier 4f
DC16 084A
PRP
500 kVA
US Tier 4f
OC16 071A
PRP
364 kVA
409 kVA
ประหยัดเชื้อเพลิง
OC16 071A
PRP
409 kVA
455 kVA
ประหยัดเชื้อเพลิง
OC16 071A
PRP
455 kVA
477 kVA
ประหยัดเชื้อเพลิง
DC16 43A
PRP/ESP
450/500 kVA
450/500 kVA
ประหยัดเชื้อเพลิง
DC16 43A
PRP/ESP
500/550 kVA
450/500 kVA
ประหยัดเชื้อเพลิง
DC16 44A
PRP/ESP
550/600 kVA
500/550 kVA
EU Stage II, US Tier 2, CPCB-I
DC16 44A
ESP
625 kVA
625 kVA
EU Stage II, US Tier 2, CPCB-I
DC16 45A
PRP/ESP
450/500 kVA
450/500 kVA
EU Stage II, US Tier 2, CPCB-I
DC16 45A
PRP/ESP
500/550 kVA
500/550 kVA
EU Stage II, US Tier 2, CPCB-I
DC16 46A
PRP/ESP
-
600/653 kVA
EU Stage II, US Tier 2
DC16 46A
PRP
-
638 kVA
EU Stage II
DC16 49A
PRP/ESP
553/609 kVA
600/673 kVA
ประหยัดเชื้อเพลิง
DC16 49A
PRP/ESP
553/609 kVA
636/711 kVA
ประหยัดเชื้อเพลิง
DC16 093A
PRP/ESP
514/567
501/553
ประหยัดเชื้อเพลิง
DC16 093A
PRP/ESP
555/613 kVA
550/607 kVA
ประหยัดเชื้อเพลิง
DC16 093A
PRP/ESP
606/668 kVA
600/663 kVA
ประหยัดเชื้อเพลิง
DC16 093A
PRP/ESP
640/706 kVA
652/720 kVA
ประหยัดเชื้อเพลิง
  1. *    หมายเหตุ! ใช้ได้ในตลาด SLA เท่านั้น
  2. ** CPCB-I: Mass Emission & Smoke Norms for Genset Diesel Engine, สูงสุด 800 กิโลวัตต์ (สำหรับอินเดีย) ใช้ได้กับ PRP เท่านั้น

 

คู่มือผู้ใช้งาน

อธิบายรายละเอียดต่างๆ เช่น การเริ่มต้นใช้งานครั้งแรก การใช้งาน คำแนะนำการบำรุงรักษา ข้อกำหนดด้านเชื้อเพลิง และข้อมูลเชิงเทคนิค

ดูคู่มือ