ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .
ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
ประเทศไทย
ภูมิภาคการขาย
หน่วยการผลิต

ข้อมูลจำเพาะ

ขุมพลังในการใช้งาน

เลือกเครื่องยนต์สำหรับภาคการเดินเรือที่เหมาะกับคุณ

แพลตฟอร์มเครื่องยนต์สำหรับการเดินเรือของ Scania ประกอบด้วยชุดเครื่องยนต์ขนาด 9, 13 และ 16 ลิตร เพื่อการใช้งานเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนหลักและเครื่องยนต์สนับสนุน ไม่ว่าคุณจะมองหาเครื่องยนต์สำหรับใช้กับเรือตรวจการณ์ลำน้ำ หรือสำหรับเรือนำขนส่งสินค้า Scania ก็พร้อมมอบทางออกด้านการเดินเรือให้กับคุณ

ดูข้อมูลจำเพาะเครื่องยนต์

ประเภท พิกัด กิโลวัตต์ (แรงม้า) รอบต่อนาที มาตรฐานการควบคุมการปล่อยไอเสีย
DI09 070M
ICFN
184 (250)
1800
IMO Tier II, EU Stage IIIA
DI09 070M
ICFN
221 (300)
1800
IMO Tier II, EU Stage IIIA
DI09 070M
ICFN
257 (350)
1800
IMO Tier II, EU Stage IIIA
DI09 070M
ICFN
162 (220)
1800
IMO Tier II, EU Stage IIIA
DI09 072M
IFN
221 (300)
2100
IMO Tier II, EU Stage IIIA
DI09 072M
IFN
257 (350)
2100
IMO Tier II, EU Stage IIIA
DI09 072M
IFN
294 (400)
2100
IMO Tier II, EU Stage IIIA
DI13 070M
ICFN
294 (400)
1800
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI13 070M
ICFN
331 (450)
1800
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI13 070M
ICFN
368 (500)
1800
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI13 070M
ICFN
405 (550)
1800
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI13 071M
ICFN
294 (400)
1800
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI13 071M
ICFN
331 (450)
1800
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI13 071M
ICFN
368 (500)
1800
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI13 072M
IFN
441 (600)
2300
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI13 072M
เรือตรวจการณ์ลำน้ำแบบยาว
478 (650)
2300
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI13 073M
IFN
331 (450)
2100
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI13 073M
IFN
368 (500)
2100
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI13 073M
IFN
405 (550)
2100
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI13 077M
เรือตรวจการณ์ลำน้ำแบบยาว
515 (700)
2300
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI13 077M
เรือตรวจการณ์ลำน้ำแบบสั้น
551 (750)
2300
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI13 078M
IFN
331 (450)
2100
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI13 078M
IFN
368 (500)
2100
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI13 078M
IFN
405 (550)
2100
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI13 080M
ICFN
162 (220)
1800
IMO Tier II
DI13 080M
ICFN
184 (250)
1800
US Tier 3, IMO Tier II, CCNR II
DI13 080M
ICFN
221 (300)
1600
IMO Tier II
DI13 080M
ICFN
221 (300)
1800
US Tier 3, IMO Tier II, CCNR II
DI13 080M
ICFN
249 (338)
1800
IMO Tier II
DI13 080M
ICFN
257 (350)
1800
US Tier 3, IMO Tier II, CCNR II
DI13 080M
ICFN
294 (400)
1800
US Tier 3, IMO Tier II, CCNR II
DI13 081M
ICFN
162 (220)
1800
IMO Tier II
DI13 081M
ICFN
331 (450)
1800
US Tier 3, IMO Tier II, CCNR II
DI13 081M
ICFN
368 (500)
1800
US Tier 3, IMO Tier II, CCNR II
DI13 082M
IFN
368 (500)
2100
US Tier 3
DI13 082M
IFN
331 (450)
2100
US Tier 3
DI13 083M
IFN
405 (550)
2100
US Tier 3
DI13 083M
IFN
441 (600)
2100
US Tier 3
DI13 085M
เรือตรวจการณ์ลำน้ำแบบยาว
478 (650)
2300
US Tier 3
DI13 086M
เรือตรวจการณ์ลำน้ำแบบยาว
441 (600)
2300
US Tier 3
DI13 086M
เรือตรวจการณ์ลำน้ำแบบสั้น
496 (675)
2300
US Tier 3
DI16 070M
ICFN
405 (550)
1800
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI16 070M
ICFN
460 (625)
1800
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI16 070M
ICFN
515 (700)
1800
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI16 070M
ICFN
552 (750)
1800
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI16 071M
ICFN
405 (550)
1800
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI16 071M
ICFN
460 (625)
1800
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI16 072M
IFN
478 (650)
2100
IMO Tier II, EU Stage IIIA
DI16 072M
IFN
515 (700)
2100
IMO Tier II, EU Stage IIIA
DI16 072M
IFN
552 (750)
2100
IMO Tier II, EU Stage IIIA
DI16 072M
เรือตรวจการณ์ลำน้ำแบบยาว
588 (800)
2300
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI16 072M
IFN
588 (800)
2100
IMO Tier II, EU Stage IIIA
DI16 072M
เรือตรวจการณ์ลำน้ำแบบยาว
625 (850)
2300
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI16 072M
เรือตรวจการณ์ลำน้ำแบบสั้น
662 (900)
2300
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI16 072M
เรือตรวจการณ์ลำน้ำแบบยาว
662 (900)
2300
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI16 073M
IFN
478 (650)
2100
IMO Tier II, EU Stage IIIA
DI16 073M
IFN
515 (700)
2100
IMO Tier II, EU Stage IIIA
DI16 073M
IFN
552 (750)
2100
IMO Tier II, EU Stage IIIA
DI16 073M
IFN
588 (800)
2100
IMO Tier II, EU Stage IIIA
DI16 076M
IFN
662 (900)
2300
IMO Tier II, EU Stage IIIA
DI16 076M
เรือตรวจการณ์ลำน้ำแบบยาว
736 (1000)
2300
IMO Tier II, EU Stage IIIA
DI16 076M
เรือตรวจการณ์ลำน้ำแบบยาว
809 (1100)
2300
IMO Tier II, EU Stage IIIA
DI16 076M
เรือตรวจการณ์ลำน้ำแบบสั้น
846 (1150)
2300
IMO Tier II, EU Stage IIIA
DI16 077M
เรือตรวจการณ์ลำน้ำแบบยาว
662 (900)
2300
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI16 077M
เรือตรวจการณ์ลำน้ำแบบสั้น
736 (1000)
2300
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI16 079M
ICFN
405 (550)
1800
IMO Tier II, EU Stage IIIA
DI16 079M
ICFN
460 (625)
1800
IMO Tier II, EU Stage IIIA
DI16 079M
ICFN
515 (700)
1800
IMO Tier II, EU Stage IIIA
DI16 079M
ICFN
552 (750)
1800
IMO Tier II, EU Stage IIIA
DI16 080M
ICFN
221 (300)
1800
IMO Tier II
DI16 080M
ICFN
257 (350)
1800
IMO Tier II
DI16 080M
ICFN
294 (400)
1800
IMO Tier II
DI16 080M
ICFN
331 (450)
1800
IMO Tier II
DI16 080M
ICFN
405 (550)
1800
US Tier 3, IMO Tier II, CCNR II
DI16 080M
ICFN
460 (625)
1800
US Tier 3, IMO Tier II, CCNR II
DI16 080M
ICFN
515 (700)
1800
US Tier 3, IMO Tier II, CCNR II
DI16 081M
IFN
478 (650)
2100
US Tier 3
DI16 081M
IFN
515 (700)
2100
US Tier 3
DI16 082M
IFN
588 (800)
2100
US Tier 3
DI16 083M
เรือตรวจการณ์ลำน้ำแบบยาว
588 (800)
2300
US Tier 3
DI16 083M
เรือตรวจการณ์ลำน้ำแบบสั้น
625 (850)
2300
US Tier 3
DI16 083M
เรือตรวจการณ์ลำน้ำแบบสั้น
662 (900)
2300
US Tier 3
DI13 092M
ICFN
257 (350)
1800
IMO Tier III
DI13 092M
ICFN
294 (400)
1800
IMO Tier III
DI13 092M
ICFN
331 (450)
1800
IMO Tier III
DI13 092M
ICFN
368 (500)
1800
IMO Tier III
DI13 092M
ICFN
405 (550)
1800
IMO Tier III

ดูข้อมูลจำเพาะเครื่องยนต์

ประเภท พิกัด กิโลวัตต์ 1,500 รอบต่อนาที กิโลวัตต์ 1,800 รอบต่อนาที มาตรฐานการควบคุมการปล่อยไอเสีย
DI09 074M
PRP
199
199
IMO Tier II, EU Stage IIIA
DI09 074M
PRP
217
217
IMO Tier II, EU Stage IIIA
DI09 074M
PRP
269
269
IMO Tier II, EU Stage IIIA
DI09 074M
PRP
269
323
IMO Tier II, EU Stage IIIA
DI09 074M
PRP
199
199
IMO Tier II, EU Stage IIIA
DI09 074M
PRP
217
217
IMO Tier II, EU Stage IIIA
DI09 074M
PRP
269
269
IMO Tier II, EU Stage IIIA
DI09 074M
PRP
269
323
IMO Tier II, EU Stage IIIA
DI09 074M
PRP
285
285
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI13 074M
PRP
323
323
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI13 074M
PRP
323
376
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI13 074M
PRP
376
426
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI13 074M
PRP
426
426
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI13 075M
PRP
285
285
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI13 075M
PRP
323
323
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI13 075M
PRP
323
376
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI13 075M
PRP
376
426
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI13 075M
PRP
426
426
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI13 075M
PRP
323
374
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI13 075M
PRP
374
426
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI13 075M
PRP
426
426
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI13 084M
PRP
269
US Tier 3
DI13 084M
PRP
323
US Tier 3
DI13 084M
PRP
376
US Tier 3
DI13 084M
PRP
426
US Tier 3
DI16 074M
PRP
430
468
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI16 074M
PRP
450
511
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI16 074M
PRP
480
553
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI16 074M
PRP
511
596
IMO Tier II, US Tier 2, EU Stage IIIA
DI16 075M
PRP
430
468
IMO Tier II, EU Stage IIIA
DI16 075M
PRP
450
511
IMO Tier II, EU Stage IIIA
DI16 075M
PRP
480
553
IMO Tier II, EU Stage IIIA
DI16 091M
PRP
511
596
IMO Tier II, EU Stage IIIA
DI16 084M
PRP
468
US Tier 3
DI16 085M
PRP
522
US Tier 3
DI16 085M
PRP
553
US Tier 3
DI16 090M
PRP
430
468
IMO Tier II
DI16 090M
PRP
450
511
IMO Tier II
DI16 090M
PRP
480
553
IMO Tier II
DI16 090M
PRP
511
596
IMO Tier II
DI16 090M
PRP
535
640
IMO Tier II
DI13 091M
PRP
269
285
IMO Tier III
DI13 091M
PRP
285
323
IMO Tier III
DI13 091M
PRP
323
374
IMO Tier III
DI13 091M
PRP
374
426
IMO Tier III
DI13 091M
PRP
426
426
IMO Tier III
DI16 091M
PRP
430
468
IMO Tier III
DI16 091M
PRP
450
511
IMO Tier III
DI16 091M
PRP
480
553
IMO Tier III
DI16 091M
PRP
480
596
IMO Tier III

คู่มือผู้ใช้งาน

อธิบายรายละเอียดต่างๆ เช่น การเริ่มต้นใช้งานครั้งแรก การใช้งาน คำแนะนำการบำรุงรักษา ข้อกำหนดด้านเชื้อเพลิง และข้อมูลเชิงเทคนิค

ดูคู่มือ
Map

ให้เราดูแลเครื่องยนต์ของคุณ

ค้นหาศูนย์บริการที่อยู่ใกล้ที่สุด

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินจาก Scania

เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ ทุกวัน ทุกเวลา โดยไม่มีวันหยุด

โทรหาเรา
1800-019-888
ค้นหาศูนย์บริการที่อยู่ใกล้ที่สุด