ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .
ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
ประเทศไทย
ภูมิภาคการขาย
หน่วยการผลิต

Specifications

Heart of the matter

Choose your industrial engine

Scania industrial engines take performance, dependability and operating economy to new heights. With three engine sizes and power ratings ranging from 202 to 566 kW, there's always a powerful option from Scania.

Operator's manual

Provides details such as initial start-up, operation, maintenance instructions, fuel requirements and technical data.

View manual

Engines specifications

Type Rating kW (Hp) rpm Emission compliance
DC09 074A
ICFN
202 (275)
2100
EU Stage II, China Phase II, Russia Stage I
DC09 074A
ICFN
232 (315)
2100
EU Stage II, China Phase II, Russia Stage I
DC09 074A
ICFN
243 (330)
2100
EU Stage II, China Phase II, Russia Stage I
DC09 074A
ICFN
257 (350)
2100
EU Stage II, China Phase II, Russia Stage I
DC09 074A
IFN
276 (375)
2100
EU Stage II, China Phase II, Russia Stage I
DC09 074A
IFN
294 (400)
2100
EU Stage II, China Phase II, Russia Stage I
DC09 076A
ICFN
202 (275)
2100
EU Stage IIIA, China Phase III, India Bharat Stage III
DC09 076A
ICFN
232 (316)
2100
EU Stage IIIA, China Phase III, India Bharat Stage III
DC09 076A
IFN
243 (330)
2100
EU Stage IIIA, China Phase III, India Bharat Stage III
DC09 076A
IFN
257 (350)
2100
EU Stage IIIA, China Phase III, India Bharat Stage III
DC09 077A
ICFN
232 (315)
2100
EU Stage IIIB
DC09 077A
ICFN
243 (330)
2100
EU Stage IIIB
DC09 077A
ICFN
257 (350)
2100
EU Stage IIIB
DC09 077A
IFN
276 (375)
2100
EU Stage IIIB
DC09 077A
IFN
294 (400)
2100
EU Stage IIIB
DC09 078A
ICFN
202 (275)
2100
EU Stage IIIB
DC09 078A
ICFN
202 (275)
1800
EU Stage IIIB
DC09 080A
ICFN
202 (275)
2100
EU Stage IIIB and US Tier 4i
DC09 080A
ICFN
202 (275)
1800
EU Stage IIIB and US Tier 4i
DC09 083A
ICFN
232 (315)
2100
EU Stage IIIB and US Tier 4i
DC09 083A
ICFN
243 (330)
2100
EU Stage IIIB and US Tier 4i
DC09 083A
ICFN
257 (350)
2100
EU Stage IIIB and US Tier 4i
DC09 083A
IFN
276 (375)
2100
EU Stage IIIB and US Tier 4i
DC09 083A
IFN
294 (400)
2100
EU Stage IIIB and US Tier 4i
DC09 084A
ICFN
202 (275)
2100
EU Stage IV and US Tier 4f
DC09 085A
ICFN
232 (315)
2100
EU Stage IV and US Tier 4f
DC09 085A
ICFN
232 (315)
1800
EU Stage IV and US Tier 4f
DC09 085A
ICFN
243 (330)
2100
EU Stage IV and US Tier 4f
DC09 085A
ICFN
257 (350)
2100
EU Stage IV and US Tier 4f
DC09 086A
IFN
276 (375)
2100
EU Stage IV and US Tier 4f
DC09 086A
IFN
294 (400)
2100
EU Stage IV and US Tier 4f
DC09 087A
ICFN
202 (275)
1800
EU Stage IV and US Tier 4f
DC09 089A
ICFN
237 (322)
1800
EU Stage IV and US Tier 4f
DC13 074A
ICFN
257 (350)
2100
EU Stage II, China Phase II, Russia Stage I
DC13 074A
ICFN
294 (400)
2100
EU Stage II, China Phase II, Russia Stage I
DC13 074A
ICFN
331 (450)
2100
EU Stage II, China Phase II, Russia Stage I
DC13 074A
IFN
368 (500)
2100
EU Stage II, China Phase II, Russia Stage I
DC13 076A
ICFN
257 (350)
2100
EU Stage IIIA, China Phase III, India Bharat Stage III
DC13 076A
ICFN
294 (400)
2100
EU Stage IIIA, China Phase III, India Bharat Stage III
DC13 076A
IFN
331 (450)
2100
EU Stage IIIA, China Phase III, India Bharat Stage III
DC13 077A
ICFN
294 (400)
2100
EU Stage IIIB
DC13 077A
ICFN
331 (450)
2100
EU Stage IIIB
DC13 077A
IFN
368 (500)
2100
EU Stage IIIB
DC13 077A
IFN
405 (550)
2100
EU Stage IIIB
DC13 078A
ICFN
264 (360)
1800
EU Stage IIIB
DC13 080A
ICFN
264 (360)
1800
EU Stage IIIB and US Tier 4i
DC13 081A
ICFN
257 (350)
2100
EU Stage IIIB
DC13 081A
ICFN
283 (385)
1800
EU Stage IIIB
DC13 082A
ICFN
283 (385)
1800
EU Stage IIIB and US Tier 4i
DC13 083A
ICFN
294 (400)
2100
EU Stage IIIB and US Tier 4i
DC13 083A
ICFN
331 (450)
2100
EU Stage IIIB and US Tier 4i
DC13 083A
IFN
368 (500)
2100
EU Stage IIIB and US Tier 4i
DC13 083A
IFN
405 (550)
2100
EU Stage IIIB and US Tier 4i
DC13 084A
ICFN
294 (400)
2100
EU Stage IV and US Tier 4f
DC13 084A
ICFN
331 (450)
2100
EU Stage IV and US Tier 4f
DC13 085A
IFN
368 (500)
2100
EU Stage IV and US Tier 4f
DC13 085A
IFN
405 (550)
1900
EU Stage IV and US Tier 4f
DC13 087A
ICFN
257 (350)
1800
EU Stage IV and US Tier 4f
DC13 087A
ICFN
283 (385)
1800
EU Stage IV and US Tier 4f
DC13 087A
ICFN
257 (350)
2100
EU Stage IV and US Tier 4f
DC13 091A*
ICFN
257 (350)
2100
Fuel optimized
DC13 091A*
ICFN
294 (400)
2100
Fuel optimized
DC13 091A*
ICFN
331 (450)
2100
Fuel optimized
DC13 091A*
IFN
368 (500)
2100
Fuel optimized
DC16 074A
ICFN
405 (550)
2100
EU Stage II, China Phase II, Russia Stage I
DC16 074A
ICFN
478 (650)
2100
EU Stage II, China Phase II, Russia Stage I
DC16 074A
IFN
515 (700)
2100
EU Stage II, China Phase II, Russia Stage I
DC16 076A
ICFN
368 (500)
1900
China Phase III, India Bharat Stage III
DC16 076A
IFN
405 (550)
1900
China Phase III, India Bharat Stage III
DC16 076A
IFN
425 (578)
1900
China Phase III, India Bharat Stage III
DC16 077A
ICFN
405 (550)
2100
EU Stage IIIB
DC16 077A
ICFN
478 (650)
2100
EU Stage IIIB
DC16 077A
IFN
515 (700)
2100
EU Stage IIIB
DC16 083A
ICFN
405 (550)
2100
EU Stage IIIB and US Tier 4i
DC16 083A
ICFN
478 (650)
2100
EU Stage IIIB and US Tier 4i
DC16 083A
IFN
515 (700)
2100
EU Stage IIIB and US Tier 4i
DC16 084A
ICFN
405 (550)
2100
EU Stage IV and US Tier 4f
DC16 084A
ICFN
478 (650)
2100
EU Stage IV and US Tier 4f
DC16 084A
IFN
493 (670)
2100
EU Stage IV and US Tier 4f
DC16 085A
IFN
566 (770)
2100
US Tier 4f
DC16 086A
IFN
566 (770)
2100
Fuel optimized
  1. Complies with US emission regulation for engines > 560 kW.
  2. Note! A Scania engine that is certified in a regulatory power category greater than 560 kW may under no circumstances be permanently constrained to a maximum power level below 560 kW.