ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .
ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
ประเทศไทย
ภูมิภาคการขาย
หน่วยการผลิต

กำหนดรูปแบบ

สร้างสรรค์ตามการใช้งาน

องค์ประกอบพื้นฐาน

ทางขึ้นต่ำและพื้นห้องโดยสารต่ำของ Scania Citywide มีให้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ความสูง 10.9-18.1 เมตร คุณสามารถเลือกกำหนดผังโครงสร้างและความยาวของตัวรถให้เหมาะกับความต้องการด้านระบบขนส่งของคุณได้อย่างอิสระ

เลือกรถโดยสาร
10.9 ม.
12 ม.
18 ม.
14135-010

ระบบส่งกำลัง

ก๊าซชีวภาพ / ก๊าซธรรมชาติ
9 ลิตร
280-320 แรงม้า
1350-1500 นิวตันเมตร
ไบโอดีเซล (0-100%) / HVO / ดีเซล
7 ลิตร
280 แรงม้า
1100 นิวตันเมตร
9 ลิตร
250-320 แรงม้า
1250-1600 นิวตันเมตร

การกำหนดรูปแบบ

คลาส 1 ความจุผู้โดยสาร
2-2-2
ความจุผู้โดยสารขึ้นอยู่กับแผนผังตัวรถ
2-2-0
14135-012

ระบบส่งกำลัง

ก๊าซชีวภาพ / ก๊าซธรรมชาติ
9 ลิตร
280-320 แรงม้า
1350-1500 นิวตันเมตร
ไบโอดีเซล (0-100%) / HVO / ดีเซล
7 ลิตร
280 แรงม้า
1100 นิวตันเมตร
9 ลิตร
250-320 แรงม้า
1250-1600 นิวตันเมตร

การกำหนดรูปแบบ

คลาส 1 ความจุผู้โดยสาร
2-2-2
ความจุผู้โดยสารขึ้นอยู่กับแผนผังตัวรถ
2-2-0
14135-014

ระบบส่งกำลัง

ก๊าซชีวภาพ / ก๊าซธรรมชาติ
9 ลิตร
280-320 แรงม้า
1350-1500 นิวตันเมตร
ไบโอดีเซล (0-100%) / HVO / ดีเซล
7 ลิตร
280 แรงม้า
1100 นิวตันเมตร
9 ลิตร
250-320 แรงม้า
1250-1600 นิวตันเมตร

การกำหนดรูปแบบ

ประเภทของประตู 1 ความจุผู้โดยสาร
2-2-2-2
ความจุผู้โดยสารขึ้นอยู่กับแผนผังตัวรถ
2-2-2-0
12 ม.
12.7 ม.
13.7 ม.
14.8 ม.
18.1 ม.
14135-002

ระบบส่งกำลัง

ไบโอเอธานอล
9 ลิตร
280 แรงม้า
1200 นิวตันเมตร
ก๊าซชีวภาพ / ก๊าซธรรมชาติ
9 ลิตร
280-320 แรงม้า
1350-1500 นิวตันเมตร
ไบโอดีเซล (0-100%)/ HVO ไฮบริด
9 ลิตร
320 แรงม้า
1600 นิวตันเมตร
ไบโอดีเซล (0-100%) / HVO / ดีเซล
7 ลิตร
280 แรงม้า
1100 นิวตันเมตร
9 ลิตร
250-360 แรงม้า
1250-1700 นิวตันเมตร

รูปแบบ

ประเภทของประตู 1 ประเภทของประตู 2 ความจุผู้โดยสาร
2-2-1
1-1-0
ความจุผู้โดยสารขึ้นอยู่กับแผนผังตัวรถ
2-2-0
1-2-1
1-2-0
14135-003

ระบบส่งกำลัง

ไบโอเอธานอล
9 ลิตร
280 แรงม้า
1200 นิวตันเมตร
ก๊าซชีวภาพ / ก๊าซธรรมชาติ
9 ลิตร
280-320 แรงม้า
1350-1500 นิวตันเมตร
ไบโอดีเซล (0-100%)/ HVO ไฮบริด
9 ลิตร
320 แรงม้า
1600 นิวตันเมตร
ไบโอดีเซล (0-100%) / HVO / ดีเซล
7 ลิตร
280 แรงม้า
1100 นิวตันเมตร
9 ลิตร
250-360 แรงม้า
1250-1700 นิวตันเมตร

การกำหนดรูปแบบ

ประเภทของประตู 1 ประเภทของประตู 2 ความจุผู้โดยสาร
2-2-0
2-2-1
ความจุผู้โดยสารขึ้นอยู่กับแผนผังตัวรถ
1-2-0
2-2-0
1-2-1
1-2-0
1-1-0
14135-004

ระบบส่งกำลัง

ไบโอเอธานอล
9 ลิตร
280 แรงม้า
1200 นิวตันเมตร
ก๊าซชีวภาพ / ก๊าซธรรมชาติ
9 ลิตร
280-320 แรงม้า
1350-1500 นิวตันเมตร
ไบโอดีเซล (0-100%) / HVO / ดีเซล
9 ลิตร
250-360 แรงม้า
1250-1700 นิวตันเมตร

รูปแบบ

ประเภทของประตู 1 ความจุผู้โดยสาร
2-2-1
ความจุผู้โดยสารขึ้นอยู่กับแผนผังตัวรถ
1-2-1
14135-008

ระบบส่งกำลัง

ไบโอเอธานอล
9 ลิตร
280 แรงม้า
1200 นิวตันเมตร
ก๊าซชีวภาพ / ก๊าซธรรมชาติ
9 ลิตร
280-320 แรงม้า
1350-1500 นิวตันเมตร
ไบโอดีเซล (0-100%)/ HVO ไฮบริด
9 ลิตร
320 แรงม้า
1600 นิวตันเมตร
ไบโอดีเซล (0-100%) / HVO / ดีเซล
9 ลิตร
250-360 แรงม้า
1250-1700 นิวตันเมตร

การกำหนดรูปแบบ

ประเภทของประตู 1 ประเภทของประตู 2 ความจุผู้โดยสาร
2-2-1
2-2-1
ความจุผู้โดยสารขึ้นอยู่กับแผนผังตัวรถ
2-2-0
2-2-0
1-2-1
1-2-1
1-2-0
1-2-0
1-1-1
1-1-1
1-1-0
1-1-0
14135-009

ระบบส่งกำลัง

ไบโอเอธานอล
9 ลิตร
280 แรงม้า
1200 นิวตันเมตร
ก๊าซชีวภาพ / ก๊าซธรรมชาติ
9 ลิตร
280-320 แรงม้า
1350-1500 นิวตันเมตร
ไบโอดีเซล (0-100%)/ HVO ไฮบริด
9 ลิตร
250-360 แรงม้า
1250-1700 นิวตันเมตร

การกำหนดรูปแบบ

ประเภทของประตู 1 ประเภทของประตู 2 ความจุผู้โดยสาร
2-2-2-1
1-2-1-0
ความจุผู้โดยสารขึ้นอยู่กับแผนผังตัวรถ
2-2-2-0
1-1-1-0
2-2-1-0
1-2-2-0
1-2-1-0
1-1-1-0