ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .
ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
ประเทศไทย
ภูมิภาคการขาย
หน่วยการผลิต

การเพิ่มประสิทธิภาพไซต์

ปรับให้เหมาะกับการใช้งานจริงของคุณ

ลดการสิ้นเปลือง

หัวใจหลักของ Scania Site Optimization คือการใช้งานเครื่องมือและวิธีการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมการทำเหมืองจริงโดยอิงหลักการของลีน เราพร้อมจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการใช้งาน เพื่อให้คุณมั่นใจได้ในประสิทธิภาพการทำงานและค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินการในระดับที่เหมาะสมที่สุด

เวลา

ด้วยการวัดระยะเวลาการใช้งาน (การกำหนดคิว การรอ การซ่อม ฯลฯ) เราสามารถระบุหาต้นตอความล่าช้าและนำเสนอการดำเนินการเพื่อปรับปรุงระยะเวลาได้

กระบวนการขนถ่าย

การขนส่งเกินน้ำหนักบรรทุกเพิ่มความเสี่ยง ระยะเวลาการใช้งาน และค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมแซมและบำรุงรักษา คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ด้วยการปรับกระบวนการและพื้นที่การขนถ่ายให้เหมาะสม

เส้นทาง

เส้นทางที่ไม่เอื้ออำนวยส่งผลเสียต่อทั้งอุปกรณ์ ประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงความสะดวกสบายของคนขับ นอกจากนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและเพิ่มปริมาณการใช้เชื้อเพลิงด้วย

ความปลอดภัย

การเลือกใช้อุปกรณ์อย่างไม่ถูกต้อง การหกทะลักของน้ำหนักบรรทุก สภาพเส้นทางที่ย่ำแย่ และปัจจัยอื่นๆ อาจนำไปสู่ปัญหาด้านความปลอดภัยและอาจทำให้การผลิตหยุดชะงักได้

ความยั่งยืน

การเลือกใช้อัตราส่วนน้ำหนักต่อน้ำหนักบรรทุกที่น้อยลง การกำจัดคิวและการบรรทุกเกิน สิ่งเหล่านี้ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงและการปล่อยก๊าซ CO2 ให้น้อยลง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ ช่วยลดการเกิดของเสียและลดการใช้ทรัพยากรที่จำเป็นต่อการทำงาน

แนวทางของเรา

สถานการณ์ปัจจุบัน

เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงกระบวนการ เราจำเป็นต้องจำลองปฏิบัติการและกำหนดเส้นบรรทัดฐานของสถานการณ์ปกติเพื่อใช้วัดพัฒนาการของเรา ขั้นตอนดังกล่าวสามารถทำได้โดยอาศัยการแม็ปกระแสคุณค่า การสัมภาษณ์ผู้ถือผลประโยชน์รายต่างๆ ระบบเทเลเมติกส์ของรถ กระบวนการในศูนย์ซ่อม และการสร้างภาพจำลองของขอบข่ายที่สำคัญ

ศักยภาพในการพัฒนา

เมื่อเราสามารถสร้าง “สถานการณ์ปกติ” ของปัจจุบันได้แล้ว สิ่งต่อไปคือการสร้างพื้นที่เพื่อการพัฒนา ด้วยการทำงานร่วมกันกับองค์กรของคุณ เราพร้อมที่จะช่วยวางแผนการพัฒนาในขอบเขตต่างๆ ที่สำคัญซึ่งจะส่งผลกับปฏิบัติการโดยรวม กระบวนการนี้ช่วยขจัดการปรับปรุงประสิทธิภาพในระดับย่อย

การสร้างผลลัพธ์

ไม่ว่าในโครงการใดๆ ขั้นตอนที่ท้าทายมากที่สุดคือการทำให้มั่นใจว่าการดำเนินการสร้างผลลัพธ์ได้จริง และแนวคิดดังกล่าวคงอยู่ต่อไป ในขั้นตอนนี้ เราเปลี่ยนศักยภาพให้กลายเป็นความก้าวหน้า เราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อวางลำดับความสำคัญและกำหนดแผนงาน กำหนดระยะเวลาและรายการสิ่งที่ต้องทำ ตลอดจนสร้างวิธีการเพื่อใช้วัดระยะเวลา การบรรทุก เส้นทาง ความปลอดภัย ความยั่งยืน รายจ่ายลงทุน ค่าใช้จ่ายด้านปฏิบัติการ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสนใจบริการ Scania Site Optimization ใช่ไหม

โปรดติดต่อเราได้ที่ mining@scania.com เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อบริการ Scania Mining