ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .
ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
ประเทศไทย
ภูมิภาคการขาย
หน่วยการผลิต

ทำความรู้จักกับคำอธิบายเกี่ยวกับบริการ

คุณสามารถดูรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับบริการที่มีอยู่ได้ที่นี่ ข้อมูลในคำอธิบายเกี่ยวกับบริการของสแกนเนียกล่าวถึงขอบเขตและเนื้อหาของบริการที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดเฉพาะบริการ เงื่อนไขต่างๆ ความพร้อมให้บริการและการสนับสนุน คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้บริการในลักษณะที่เป็นไปตามข้อกำหนด นโยบายการเก็บรักษาข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่มีการประมวลผลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ บทบาทและความรับผิดชอบของสแกนเนียและลูกค้า ฝ่ายอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาบริการ วิธีการแจกจ่ายข้อมูลให้กับพวกเขา และหลักการเก็บรักษาข้อมูลเฉพาะบริการ