ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .
ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
ประเทศไทย
ภูมิภาคการขาย
หน่วยการผลิต
20210122_Scania Health

 

สัญญาบำรุงรักษาสำหรับนักสู้

สแกนเนียร่วมต่อสู้กับ COVID-19 ไปกับผู้ประกอบการขนส่ง ด้วยการขยายสัญญาบริการบำรุงรักษาสแกนเนียคลาสสิคเฮลธ์ เพียง 5,500 บาท ต่อเดือน

ระยะเวลาโปรโมชั่น วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 065 951 9016

 

เงื่อนไขสัญญาบริการ

1) จำนวนการเปลี่ยนถ่าย 4 โปรแกรม S-M-S-L ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี หรือไม่เกิน 180,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

2) ส่วนลดค่าอะไหล่สูงสุด 30% เมื่อมีงานซ่อมเพิ่มเติม

3) เกรดน้ำมันเครื่องสแกนเนีย E7 15W-40

4) ต้องเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานสแกนเนียเท่านั้น