ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .
ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
ประเทศไทย
ภูมิภาคการขาย
หน่วยการผลิต

นโยบายความเป็นส่วนตัวจากสแกนเนีย

สแกนเนียเคารพในความเป็นปัจเจกชนของท่าน ซึ่งถือเป็นรากฐานและคุณค่าเมื่อเรามีการสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับระบบ ในฐานะลูกค้า ผู้ขับขี่ยานพาหนะของเรา หรือเพื่อนร่วมงานในองค์กรระดับโลกของเรา พันธมิตรทางธุรกิจหรือผู้จัดหาสินค้า ที่มีคุณค่าและไว้วางใจได้จากเรา หรือเมื่อเข้าชมเว็บไซต์หรือเข้าร่วมกิจกรรมภายในหรือกิจกรรมภายนอก

สแกนเนียประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อ:

  • ส่งมอบสินค้าและบริการของเรา
  • สนับสนุนและช่วยเหลือท่านเมื่อท่านใช้สินค้าและบริการของเรา
  • ติดตามและปฏิบัติตามพันธสัญญาของท่านและของเรา
  • ปฏิบัติตามพันธะทางกฎหมาย
  • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราและงานกิจกรรมในอนาคต
  • ปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาสินค้าและบริการของเราและองค์กรของเรา
  • การปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของเจ้าของข้อมูล
  • งานเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือการใช้อำนาจสาธารณะ
  • การปฎิบัติตามความถูกต้องตามกฏหมายของบริษัทสแกนเนียและได้รับการยินยอมโดยเจ้าของข้อมูล

สแกนเนียมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความเคารพและซื่อสัตย์ บางครั้งเราใช้พันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อถือได้เพื่อช่วยในการจัดส่งสินค้าและบริการของเรา ในกรณีดังกล่าวเราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของท่านกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เรามั่นใจว่าพวกเขาจะปฏิบัติต่อข้อมูลของท่านด้วยความเคารพและซื่อสัตย์ดังที่เราทำ

สแกนเนียต้องการชี้แจงให้ท่านได้ทราบถึงสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวนี้ว่าข้อมูลใดบ้างที่เราอาจเปิดเผย สาเหตุใดบ้างที่เราทำเช่นนั้น และวิธีการใดบ้างที่ทำให้เรามั่นใจว่าสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านยังได้รับการรักษาไว้ หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ ท่านสามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทางอีเมล์ dpc.thailand@scania.com หรือผ่านผู้ที่เป็นคนกลางช่วยเหลือจากสแกนเนีย.