ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .
ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
ประเทศไทย
ภูมิภาคการขาย
หน่วยการผลิต

ชีวิตที่ Scania

ก้าวหน้าสู่อนาคตที่น่าตื่นเต้น

ข้อเสนอสำหรับลูกค้าของ Scania นั้นไม่เหมือนใคร และทำให้พนักงานของเราสามารถทำงานกับเราได้อย่างภาคภูมิใจ บุคลากรจำนวนมากสร้างหนทางอาชีพทั้งหมดของตนเองภายในบริษัท เปิดรับความท้าทายใหม่ๆ และประสบความสำเร็จท่ามกลางเครือข่ายที่ประกอบด้วยทั้งเพื่อนร่วมงานและลูกค้า

45,000

คน

+100

ประเทศ

หนึ่ง

นายจ้าง

องค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้

ความเป็นผู้นำของ Scania คือผลลัพธ์จากการเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ แผนฝึกอบรมและแผนการพัฒนาส่วนบุคคลช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของคุณ

ทำงานร่วมกัน

การทำงานร่วมกันคือ พื้นฐานในการสร้างความสำเร็จของเรา ด้วยการผสมผสานระหว่างองค์ความรู้ใหม่ๆ และประสบการณ์ที่ผ่านการคัดกรองมาอย่างแท้จริง เราจึงพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต

ความหลากหลายและโอกาสที่เท่าเทียม

หนึ่งในค่านิยมของ Scania คือ การเคารพในความเป็นปัจเจกบุคคล ด้วยการตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ ประสบการณ์ และความใฝ่ฝันของพนักงานแต่ละคน เราจึงสามารถพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของเราได้อย่างไม่หยุดยั้ง

ความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พบกับสองบุคลากรผู้เป็นกลไกสำคัญในเป้าหมายของ Scania สู่การเป็นผู้นำของโลกในด้านระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน Andreas Follér และ Klara Jönsson มีความสนใจในสิ่งเดียวกันคือ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และทั้งสองพยายามผลักดันวิสัยทัศน์ขององค์กรให้กลายเป็นความจริงผ่านการทำงานในแต่ละวัน