ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .
ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
ประเทศไทย
ภูมิภาคการขาย
หน่วยการผลิต

สแกนเนียแต่งตั้งธนนนท์ ทรัค เป็นตัวแทนจำหน่ายอิสระในภาคอีสานตอนบน

 

สแกนเนียแต่งตั้งธนนนท์ ทรัคเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกสแกนเนียและให้บริการหลังการขายอย่างเป็นทางการครอบคลุมพื้นที่อีสานตอนเหนือ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ สกลนคร เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมร่วมเป็นสักขีพยาน

“ศูนย์สแกนเนียแห่งนี้คือความคาดหวังในเรื่องความร่วมมือระหว่างบริษัทเอกชนและสถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคนิค เพื่อที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจจังหวัดนครพนม ในเรื่องของการผลิตบุคคลากรที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการตลาดและการมีงานที่ดีในจังหวัด” นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

นครพนมในวันนี้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญด้านการค้าการลงทุน เป็นจุดเชื่อมโยงคมนาคมขนส่งสินค้าผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 เส้นทาง R12 ไปยังอาเซียน (ลาว เวียดนาม จีน) มีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคม อย่างรวดเร็ว