ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .
ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
ประเทศไทย
ภูมิภาคการขาย
หน่วยการผลิต

สแกนเนีย จัดกิจกรรมแข่งขันการบำรุงรักษาอย่างมืออาชีพ (Professional Maintenance Competition) ยกระดับมาตรฐานงานบริการหลังการขาย ให้รถลูกค้าพร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และเพิ่มผลกำไรธุรกิจขนส่ง

สถิตย์ ริยะตานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการหลังการขาย บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด กล่าวว่า “สแกนเนียจัดกิจกรรมให้ทีมช่างได้มีการฝึกฝนฝีมืออย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพิ่มทักษะและประสบการณ์ เชื่อมั่นว่าลูกค้าผู้ใช้รถสแกนเนียจะได้รับความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เข้ามารับบริการกับเรา”

ด้านนายวสันต์ นกไม้ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมฝ่ายเทคนิค บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด กล่าวว่า “เกณฑ์การตัดสินเน้นความถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนมาตรฐานและอยู่ในกรอบเวลากำหนดที่ช่างสแกนเนียใช้กันทั่วโลก ซึ่งนอกจากแข่งปฏิบัติจริงแล้ว เรายังเพิ่มความเข้มข้นด้วยภาคทฤษฎีที่ต้องทำควบคู่ไปด้วย ซึ่งการแข่งเราจำลองเหมือนสถานการณ์จริงประจำวัน เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจเช็คก่อนรับรถ นำรถเข้าโรงซ่อม ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการบำรุงรักษาโดยละเอียด เมื่อจบการแข่งขัน จะมีการตรวจเช็คคะแนนร่วมกันระหว่างคณะกรรมการและผู้เข้าแข่งขัน ทั้งนี้คณะกรรมการจะชี้แนะถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของแต่ละทีม ให้สามารถนำประสบการณ์ไปพัฒนา ปรับใช้ในการทำงานจริงประจำวันต่อไป”