ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .
ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
ประเทศไทย
ภูมิภาคการขาย
หน่วยการผลิต

ผู้เชี่ยวชาญกว่า 20 คน จากสแกนเนียฝ่ายจัดซื้อและการขนส่ง กำลังช่วยมหาลัยโรงพยาบาล Karolinska และกรุงสต็อกโฮม เพื่อจัดหาอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์สำหรับผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือท่ามกลางผู้ป่วยจาก COVID-19 ในขณะเดียวกับที่รถสแกนเนียก็ได้เป็นรถปฏิบัติการขนส่ง
เมื่อไม่นานมานี้ สแกนเนียในฐานะผู้นำด้านการขนส่งได้ติดต่อมหาวิทยาลัยโรงพยาบาล Karolinska ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านสุขภาพ เพื่อเสนอตัวเข้าช่วยเหลือสนับสนุนในการจัดหา จัดส่ง อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ COVID-19 และหลังจากนั้น ผู้เชี่ยวชาญจากสแกนเนียกว่า 20 ท่าน ก็ได้เข้าร่วมปฏิบัติการสนับสนุนนี้ และเมื่อรวมคนทั้งหมดในปฏิบัติการนี้ นับจำนวนได้กว่า 60 คน ทุกคนมาช่วยกันหาทางในการจัดซื้อ จัดส่ง อุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งจะทำการขนส่งโดยรถสแกนเนีย และกลุ่มนี้มีการปรึกษาหารือกันวันละสองครั้ง แม้จะมีเวลาเตรียมปฏิบัติการไม่มากนัก แต่ความเป็นมืออาชีพของทุกคนทำให้การเตรียมพร้อมในไม่กี่วันมานี้มีความคืบหน้าไปมาก และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น