ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .
ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
ประเทศไทย
ภูมิภาคการขาย
หน่วยการผลิต

DRIVING THE SHIFT ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง สู่ระบบการขนส่งที่ยั่งยืน

สแกนเนียมุ่งมั่นเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบการขนส่งที่ยั่งยืน ลดมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อมและ PM 2.5 โดยเน้นการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนชาวเกษตรกรสวนปาล์ม โดยเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คุณสถิตย์ ริยะตานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการหลังการขาย ตัวแทนบริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด ได้ไปร่วมงาน “บางจากไฮดีเซล S B 10 ดีเซลแรงแห่งปี” ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาถนนศรีนครินทร์ ยืนยันว่าเครื่องยนต์สแกนเนียรุ่นปัจจุบันพร้อมรองรับน้ำมันดีเซล B10 โดยไม่ต้องมีการปรับแต่งเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบรุ่นรถจากกระทรวงพลังงานได้ที่http://www.doeb.go.th/data/bio/totalB10update230163.pdf