ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .
ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
ประเทศไทย
ภูมิภาคการขาย
หน่วยการผลิต

เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งอย่างยั่งยืน
สแกนเนียส่งมอบรถบรรทุกสแกนเนียรุ่นใหม่ P 360 A6x2NZ (CP17) เพิ่มให้กับบริษัท ขุนศึก จำกัด อีก จำนวน 3 คัน เพื่อต่อยอดธุรกิจการขนส่งให้กับบริษัท ส่งมอบเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา นอกจากนี้บริษัท ขุนศึก ฯ ยังได้รับการอบรมการขับขี่กับ Driver Trainer โดยเน้นการใช้งานอย่างถูกวิธี สร้างความปลอดภัย และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อการดำเนินงานอย่างยั่งยืนและให้ผลกำไรที่มากขึ้น

เพราะธุรกิจคุณ...สำคัญที่สุด

For the only business that matters. Yours.

#Scania #สแกนเนีย #P360A6x2NZ