ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .
ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
ประเทศไทย
ภูมิภาคการขาย
หน่วยการผลิต

Connectivity and Mobility event  

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โจฮาน คลาสัน ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด ได้รับเชิญจากหอการค้าไทย-สวีเดน ขึ้นเป็นตัวแทนบริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด กล่าวเกี่ยวกับธุรกิจขนส่งในอนาคต ในงาน TSCC Smart Cities Symposium ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

เป้าหมายของ Scania คือการผลักดันการเปลี่ยนไปสู่ระบบการขนส่งที่ยั่งยืน ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายคนและสินค้า ในขณะเดียวกันก็เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย์หรือต่อสิ่งแวดล้อม

การขาดกฎระเบียบและข้อบังคับในท้องถิ่น ทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับผู้ผลิตเช่นสแกนเนีย และลูกค้าที่จะทราบได้ว่าควรจะไปในทิศทางใด ดังนั้นสแกนเนียเรายินดีตอบรับแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวของกระทรวงพลังงาน ซึ่งนำเสนอเป้าหมายในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก และความมั่นคงทางพลังงาน เป้าหมายเหล่านี้แสดงถึงความมุ่งมั่นและส่วนที่ดีที่สุดคือ พวกเขาสามารถทำได้ด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงกับสามเป้าหมายหลักของสแกนเนียที่เราใช้ เมื่อพูดถึงความยั่งยืน

“ เรากำลังขับเคลื่อนผลกำไรให้กับลูกค้าของเรา โดยช่วยให้พวกเขาใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในน้ำมันทุกๆลิตรที่ประหยัดได้ นั่นหมายถึงเงินที่มากขึ้นในกระเป๋าลูกค้าของเรา และลดคาร์บอนไดออกไซด์ลง 2.7 กิโลกรัมในชั้นบรรยากาศ เชื้อเพลิงทางเลือกและพลังงานไฟฟ้าเพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพื่อสร้างเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่น และการเปลี่ยนขยะเป็นเชื้อเพลิง ระบบขนส่งอันชาญฉลาดและปลอดภัยซึ่งถูกเชื่อมโยงไว้ด้วยกัน ในวันนี้ยานยนต์ทุกคันของเราเชื่อมโยงกันแล้ว และเป็นแนวโน้มในทุกอุตสาหกรรม สิ่งนี้ทำให้เราและลูกค้าสามารถควบคุมประสิทธิภาพการปฎิบัติการของพวกเขาได้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งด้านการใช้งาน ประสิทธิผล และความปลอดภัยที่ดีขึ้น”

“สแกนเนียเป็นส่วนหนึ่งในภาคการขนส่ง และโลจิสติกส์ ทำให้เรามีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา แต่ด้วยการผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบขนส่งที่ยั่งยืนวัตถุประสงค์ทั้งหมดของเราคือการเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาโดยการนำเสนอเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วและเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงความร่วมมือจากผู้กำหนดนโยบาย ผู้มีอำนาจตัดสินใจ ผู้จัดหาพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนสังคม เราจึงจำเป็นต้องลงมือทำตั้งแต่วันนี้” กล่าวสรุปโดย โจฮาน คลาสัน

ในวันงานสแกนเนียได้จัดบูธนำเสนอวิธีการทำงานของสแกนเนียในการแก้ปัญหาการขนส่งเพื่อความยั่งยืน และพลังงานทางเลือกต่างๆ ที่สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมาก  เช่นก๊าซธรรมชาติ ก๊าซชีวภาพ ไบโอดีเซล ไบโอเอทานอล