ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .
ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
ประเทศไทย
ภูมิภาคการขาย
หน่วยการผลิต

สแกนเนียพร้อมใช้น้ำมัน B10 พลังงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และช่วยเกษตรกรไทย

เครื่องยนต์รถบรรทุกและรถโดยสารสแกนเนียพร้อมแล้วสำหรับน้ำมัน B10 ผู้ประกอบการขนส่งที่ใช้รถสแกนเนียสามารถเติมน้ำมัน B10 ได้โดยไม่ต้องลงโปรแกรมปรับแต่งเครื่องยนต์แต่ประการใด เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลในภาคพลังงานเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในเวลาเดียวกัน

 

สแกนเนียมุ่งมั่นขับเคลื่อนระบบการขนส่งที่ยั่งยืนโดยยึดหลัก 3 ประการได้แก่ 1) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy efficiency) 2) ระบบขนส่งอันชาญฉลาดที่เชื่อมต่อเข้ากับรถเพื่อบริหารจัดการกลุ่มรถ (Smarter transport) 3)การใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานไฟฟ้า  (Alternative fuels and electrification) ทั้งนี้รถบรรทุกและรถโดยสารสแกนเนียสามารถเติมน้ำมัน B10 ได้โดยไม่ต้องลงโปรแกรมปรับแต่งเครื่องยนต์ สนับสนุนนโยบายภาครัฐช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน และการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 ในภาคขนส่ง และยังช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ในเวลาเดียวกัน

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562  กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมนโยบายด้านอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน “การส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B10” โดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานทำพิธีเปิด และมีตัวแทนจากบริษัทน้ำมัน ค่ายรถยนต์ ค่ายรถบรรทุกและรถโดยสาร ซึ่งนายโจฮาน คลาสัน ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมพิธีการในวันดังกล่าวฯ

“สแกนเนียส่งเสริมทุกความคิดริเริ่มและการพัฒนาที่มีผลเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนจาก B7 เป็น B10 เป็นเพียงก้าวเล็กๆ แต่เป็นก้าวที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางซึ่งเราพร้อมสนับสนุน เชื้อเพลิงทางเลือกจะมีบทบาทที่สำคัญในอนาคตและจำเป็นต้องสามารถบรรลุข้อตกลงปารีสได้ ซึ่งข้อตกลงของไทยรวมถึงหลายๆ ประเทศที่มุ่งมั่นก็เช่นกัน สัดส่วนของการใช้เชื้อเพลิงไบโอ B20 และ/หรือ B100 แน่นอนว่าจะมีผลกระทบที่มากขึ้นในการลดปริมาณคาร์บอนฯ แต่อาจจะไม่เหมาะกับทุกคน ดังนั้นเรามาเริ่มที่ก้าวแรก ก้าวที่ต้องการให้หลายๆ คนปฎิบัติตาม  นอกจากนี้สแกนเนียต้องการเน้นย้ำถึงระดับการปล่อยไอเสียที่สูงขึ้น ทั้งนี้รถที่วิ่งบนถนนในปัจจุบันหากมีระดับการปล่อยไอเสียสูงไม่ควรจะมาวิ่งบนถนน ในเรื่องของคุณภาพอากาศและการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คือ2หัวข้อที่เตือนให้ต้องจัดการควบคู่กันไป เทคโนโลยีที่จะทำให้บรรลุทั้ง 2 หัวข้อนั้นมีอยู่แต่ทิศทางและความมุ่งมั่นนั้นจำเป็นต้องมี” โจฮาน คลาสัน ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด