ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .
ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
ประเทศไทย
ภูมิภาคการขาย
หน่วยการผลิต

สแกนเนีย เลือกประเทศไทย ตั้งฐานประกอบและกระจายสินค้าประจำภูมิภาค

สแกนเนียชี้ชัดประเทศไทย คือหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ และเร่งขยายอุตสาหกรรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจในประเทศไทย โรงงานประกอบใหม่สำหรับรถบรรทุก แชสซีส์รถโดยสาร และโรงงานประกอบหัวเก๋ง จะถูกสร้างขึ้นในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งประกอบด้วยพนักงานฝ่ายการผลิต การขนส่ง จัดซื้อ รวมถึงฝ่ายวิจัยและพัฒนา ที่มียอดการลงทุนมูลค่า 800 ล้านบาท โดยทั้งหมดจะเริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2561

นอกจากนี้ ประเทศไทยจะถูกตั้งให้เป็นฐานกระจายสินค้าหลักประจำภภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย สำหรับการพัฒนาธุรกิจในตลาดภูมิภาคนี้

การก่อตั้งโรงงานประกอบใหม่แห่งนี้ เป็นการนำอุตสาหกรรมเชิงพาณิขย์ของสแกนเนียเข้ามาใกล้กับลูกค้าในภูมิภาคเอเชียนี้มากขึ้น และโดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งเป็นฐานที่ตั้งอีกด้วย การขยายโรงงานประกอบในพื้นที่ของเรานี้ จะทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมั่นใจได้ว่าเราสามารถส่งมอบการขนส่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกท่านได้” มร.เท็ด กอรันสัน ผู้อำนวยการโครงการสร้างโรงงานประกอบและกระจายสินค้า ประเทศไทย

การสร้างโรงงานประกอบและกระจายสินค้านี้เป็นส่วนสำคัญในกลยุทธ์ของสแกนเนียในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับการประกาศแผนการขยายเครือข่ายศูนย์บริการสแกนเนียในประเทศ จากปัจจุบัน 10 แห่ง เป็น 18 แห่งในปีพ.ศ.2562