ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .
ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
ประเทศไทย
ภูมิภาคการขาย
หน่วยการผลิต

SCANIA ROADSHOW AT KHON KAEN AND NAKHON SAWAN

ภายใต้แนวคิด ‘ขับเคลื่อนผลกำไรธุรกิจคุณ’ หรือ ‘Driving Your Profitability’ ที่สแกนเนีย ยึดมั่นเป็นเป้าหมายเพื่อจะสื่อให้ลูกค้าได้รับรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ เราจึงจัดสแกนเนียสัญจร หรือ Scania Roadshow ขึ้น เพื่อให้ลูกค้าทั้งได้สัมผัสศักยภาพของศูนย์บริการ อีกทั้งสามารถทดลองขับรถสแกนเนีย พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญในส่วนต่างๆ ที่พร้อมนำเสนอข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และการบริการสนับสนุนที่เหมาะสมกับธุรกิจลูกค้าอย่างใกล้ชิด ลูกค้าจึงมั่นใจได้กับการจะเลือกใช้สแกนเนีย เพื่อขับเคลื่อนผลกำไรธุรกิจ ซึ่งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้ ได้มีการจัด Roadshow ขึ้น ณ สแกนเนีย สาขาขอนแก่น เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน และนครสวรรค์ วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โดยมีผู้สนใจในพื้นที่ทั้งสองเข้าเยี่ยมชม พร้อมกับทำการทดสอบขับรถสแกนเนีย ทำให้สแกนเนียได้สร้างความประทับใจให้กับลูกค้ารายใหม่ๆ และสานสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นกับลูกค้าปัจจุบันในท้องที่ได้เป็นอย่างดี