ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .
ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
ประเทศไทย
ภูมิภาคการขาย
หน่วยการผลิต

กระบวนการก่อสร้าง

การปฏิบัติงานที่ราบรื่น

กำหนดได้เองในทุกขั้นตอน

โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่และโครงสร้างพื้นฐานมีการดำเนินการที่ซับซ้อน ระบบโลจิสติกส์ที่ราบรื่นและทำงานได้ดีจึงเป็นกุญแจสำคัญในการทำกำไรให้ได้มากขึ้น

สแกนเนีย ทำการวิเคราะห์อุตสาหกรรมในเชิงลึกเพื่อค้นหาความท้าทายที่ทำให้บริษัทขนส่งและผู้รับเหมาต้องเผชิญในช่วงเวลาต่างๆ ในโครงการก่อสร้าง

ซึ่ง สแกนเนีย สามารถมอบโซลูชันที่กำหนดได้เองที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า แนวคิดของ สแกนเนีย คือ ทุกบริษัทที่ดำเนินงานในอุตสาหกรรมมีบทบาทสำคัญในการทำให้ขั้นตอนในกระบวนการก่อสร้างดำเนินไปอย่างราบรื่น

Byggbild_for_korr_20170509

1. การขุดและการรื้อถอน

อันดับแรกจำเป็นต้องมีการเตรียมพื้นที่สำหรับโครงการก่อสร้าง รถบรรทุกที่มีกระบะแบบยกเทจะขนวัสดุที่ขุดออกมาและรวมไว้ในที่ใหม่ รถหัวลากที่มีหางพ่วงแบบพื้นเรียบมักใช้ในการขนส่งเครื่องจักรเข้าและออกจากไซต์ นอกจากนี้คุณยังเจอเครื่องจักรต่างๆ เช่น รถขนดิน รถขุด รถตักล้อยาง รถบดหิน และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งสามารถติดตั้งเครื่องยนต์ สแกนเนีย ที่สร้างด้วยระบบโมดูลาร์ซึ่งใช้ชิ้นส่วนประกอบไม่กี่ชิ้นแต่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าใช้งานได้ดี ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงอะไหล่และบริการได้อย่างรวดเร็วและวางใจได้ ในโครงการขนาดใหญ่ขึ้น มักจำเป็นต้องก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการสนับสนุนและถนนชั่วคราว

2. หลุมกรวด

เหมืองแร่และหลุมกรวดเป็นแหล่งผลิตส่วนผสมคอนกรีตที่สามารถใช้ในไซต์ก่อสร้าง วัสดุเหล่านี้รวมถึงทราย กรวด หินบด กากแร่ และคอนกรีตบดที่นำกลับมาใช้ใหม่ ที่นี่ รถบรรทุกที่มีกระบะแบบยกเทมีบทบาทสำคัญเช่นเดียวกับรถบรรทุกเทท้ายแบบพ่วง รถตักล้อยาง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และรถบดหิน เครื่องจักรทุกอย่างสามารถใช้เครื่องยนต์ สแกนเนีย

3. เครื่องผสมคอนกรีต

เครื่องผสมคอนกรีตทำหน้าที่ในการผลิตวัสดุสำหรับกระบวนการก่อสร้างให้กับไซต์ก่อสร้าง วัสดุที่นำมาผสมได้แก่ทราย น้ำ ส่วนผสมของคอนกรีตจากหลุมกรวดที่อยู่ใกล้เคียง ขี้เถ้าลอย โพแทช และปูนซีเมนต์หรือยางมะตอย ที่นี่ รถบรรทุกที่มีกระบะแบบยกเทและรถบรรทุกที่มีถังโม่ผสมคอนกรีตยืนยันถึงความคุ้มค่าในห่วงโซ่คุณค่า การขนส่งวัสดุทั้งที่ไปยังเครื่องผสมคอนกรีตและไปยังไซต์ก่อสร้าง

4. หลุมฝังกลบ

โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มักทำให้เกิดวัสดุส่วนเกินปริมาณมาก เช่น หิน ทราย และคอนกรีตบด วัสดุเหล่านี้มักจะนำไปรีไซเคิลเพื่อใช้ในโครงก่อสร้างอื่นๆ เช่น สำหรับหลุมกรวด (ดูที่: 2) ที่พื้นที่หลุมฝังกลบ จำเป็นต้องใช้รถประเภทต่างๆ รถบรรทุกที่มีกระบะแบบยกเทจะส่งวัสดุจากไซต์ก่อสร้าง และรถแทรกเตอร์เกลี่ยดินที่ติดตั้งเครื่องยนต์ สแกนเนีย สามารถใช้ในการฟื้นฟูภูมิทัศน์

5. รากฐานและการก่อสร้าง

นี่คือต้นทางที่เป็นจุดกำเนิดของสิ่งต่างๆ รถบรรทุกที่มีกระบะแบบยกเทจะขนวัสดุที่จำเป็นมา รถบรรทุกหนักระยะไกลจะขนเครื่องจักรหนักและและวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุกขยะจะเก็บวัสดุที่เป็นขยะในไซต์ เครนเคลื่อนที่ติดตั้งบนแชสซีส์รถบรรทุกที่ใช้เครื่องยนต์ สแกนเนีย จะขนย้ายส่วนประกอบในการก่อสร้าง รถถังโม่ผสมคอนกรีตจะนำคอนกรีตไปยังไซต์และปั๊มไปยังสถานที่ตั้งที่ต้องการโดยปั๊มส่งคอนกรีต และปั๊มและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องยนต์ สแกนเนีย ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้า ในสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายนี้ บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่จัดการเพื่อให้ขั้นตอนในห่วงโซ่โลจิสติกส์ดำเนินไปอย่างราบรื่นคือส่วนที่สามารถทำให้เกิดผลกำไร

6. เชื่อมต่อกับศูนย์บริการ

เนื่องจากรถบรรทุกวนเวียนอยู่ในขั้นตอนของโลจิสติกส์ ข้อมูลของรถจะถูกส่งไปยังผู้ดำเนินการโดยใช้ระบบบริหารจัดการกลุ่มรถ (สแกนเนีย Fleet Management). ระบบนี้จะใช้การติดตามรถ การจัดตารางเวลาและเพื่อประสิทธิภาพการบำรุงรักษา สำหรับการติดตามผลของคนขับเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้แล้วและสำหรับบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถและคนขับรถ บริการและการจัดหาอะไหล่ได้รับการจัดการโดยเครือข่ายบริการที่มีประสิทธิภาพของ สแกนเนีย ซึ่งประกอบด้วยจุดบริการกว่า 1,700 แห่งทั่วโลก การช่วยเหลือบนท้องถนนผ่าน สแกนเนีย Assistance (บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน) หรือบริการในสถานที่ผ่านโรงซ่อมภาคสนามของ สแกนเนีย นอกจากนี้ บริการซ่อมบำรุงรถของ สแกนเนีย ยังสามารถกำหนดได้เองเพื่อให้การบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงสำหรับโครงสร้างตัวรถและหางพ่วง